Raport UOKiK: Monopol i brak konkurencji na rynku odpadów
Przekazanie władztwa nad odpadami w ręce gmin budzi emocje. A atmosferę podgrzewa ostatni raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z którego wynika, że nowa ustawa może posłużyć samorządom do zmonopolizowania rynku i wyeliminowania prywatnej konkurencji.
MŚ: Pamiętaj o raportach odpadowych!
Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2011 r. Ministerstwo Środowiska przypomina, kto i jakie dane powinien złożyć w pierwszym kwartale tego roku. Informacje ze sprawozdań to podstawa do wprowadzania zmian i skutecznych ...
Rewolucja śmieciowa: nowe obowiązki gmin
Rewolucja śmieciowa: nowe obowiązki gmin
Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli rewolucja śmieciowa. Gminy mają półtora roku na wprowadzenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przejmą one ...
Zmiany w gospodarce odpadami. Polskę czeka rewolucja w zarządzaniu gospodarką odpadami
Zmiany w gospodarce odpadami. Polskę czeka rewolucja w zarządzaniu gospodarką odpadami
Koniec dzikich wysypisk w lasach i przy drogach. Początek segregacji odpadów! Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska ustawa przekazująca gminom zarządzanie odpadami komunalnymi została przyjęta przez Radę Ministrów. Jednak samorządy mają bardzo mało czasu na zaplanowanie i wdrożenie ...
Kto zapłaci najwięcej za nowy podatek śmieciowy?
Nowe przepisy w kieszeni odczują ci, którzy na pozbywaniu się śmieci próbowali oszczędzać. Czy to wywożąc je na nielegalne wysypiska, czy podrzucając je sąsiadom. Dla tych, którzy za usługę płacili sumiennie, od przyszłego roku wywóz śmieci może znacznie potanieć. Dziś średni koszt to 20 ...
Recykling: Od kiedy odpad przestaje być odpadem?
Od kiedy odpad przestaje być odpadem? Kryteria określające „zniesienie statusu odpadu” – służące rozwojowi rynku recyklingu Odpady wytwarzane przez europejski przemysł i konsumentów, zamiast trafiać na składowiska, są w coraz większym stopniu poddawane powtórnemu przetwarzaniu w surowce wtórne ...
Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami
Tylko dwa sprawozdania zamiast kilkunastu, a za ich niezłożenie – grzywna. Trwają konsultacje społeczne projektu nowej ustawy o odpadach – kolejnego elementu walki z plagą śmieci w Polsce.
Nowe akty prawne w gospodarce odpadami
Nowe akty prawne w gospodarce odpadami
Ministerstwo Środowiska przypomina - od 1 stycznia 2011 r. obowiązują rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.
Odpady – rosnący problem do zagospodarowania
Odpady – rosnący problem do zagospodarowania
W Polsce co roku wytwarzamy 12 mln ton odpadów komunalnych. W większości (ponad 90%) trafiają one na składowiska. Na mocy nowej dyrektywy unijnej 2004/12/EC, do 2014 r. Polska musi ograniczyć składowanie odpadów do 35% oraz osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku (min.60%) i recyklingu (min. ...
Ekologiczne wysypisko
Ekologiczne wysypisko
Chociaż, jak już pisaliśmy, rząd planuje ograniczyć ilość wysypisk, to jednak jeszcze długo nie znikną one z krajobrazu Polski. Jednak można maksymalnie wykorzystać potencjał zalegających tam odpadów przez zastosowanie najnowszych technologii, tak jak w przypadku składowiska w Jaroszowie koło ...