Wysypiska do lamusa?
Wysypiska do lamusa?
Wzmocnienie uprawnień gminy w kwestiach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach – to najważniejsze propozycje zmian zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o czystości i ...
Co dalej z odpadami opakowaniowymi?
Co dalej z odpadami opakowaniowymi?
Uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru przedsiębiorców, zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – to najważniejsze cele przyjętych niedawno przez Komitet Stały Rady Ministrów założeń do projektu ustawy o ...
Złomowanie to też recykling
Złomowanie to też recykling
W naszym kraju złomowanie ma bardzo złą sławę. Kojarzy się raczej ze zbieraczami, którzy najczęściej pozyskują złom nielegalnie, stanowiąc przy tym istne utrapienie dla okolicznych mieszkańców. Tymczasem złomowanie ma tę pozytywną stronę, że jest po prostu jedną z form recyklingu materiałów.
Spalarnia odpadów ekologicznym sposobem na śmieci?
Spalarnia odpadów ekologicznym sposobem na śmieci?
W Krakowie powstaje Zakład Termicznego Przekształcania odpadów (ZPTO). Inwestycja ta wynika z wymagań prawa unijnego, dotyczących zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Składowanie jest szkodliwe dla środowiska, konieczne są więc ograniczenia dotyczące śmieci trafiających na ...
Baterie i akumulatory – nowe regulacje
Baterie i akumulatory – nowe regulacje
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) stanowi transpozycję do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz ...