Czwartek 02.06.2016

Chcesz otworzyć serwis samochodowy? Pamiętaj o pozwoleniach!

By User Interiot on en.wikipedia (Own work) [Public domain], via Wikimedia CommonsBy User Interiot on en.wikipedia (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. Jakim wymogom podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy Prawo wodne?Działalność warsztatu samochodowego zalicza się do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Chodzi głównie o powstające na jego terenie ścieki. Ścieki przemysłowe powstające podczas działalności warsztatu (mycie samochodów oraz odcieki z karoserii samochodów i mycie posadzki) mogą zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego m.in. węglowodory ropopochodne, fosfor ogólny.

W związku z tym serwis samochodowy, niezależnie od sposobu odprowadzania ścieków (do zbiornika bezodpływowego, czy do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Reguluje to Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).

Kiedy dokładnie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, jak je uzyskać i jakie konsekwencje grożą za brak takiego pozwolenia? Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: https://www.paleczny.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/obowiazki-warsztatu-samochodowego-z-myjnia-w-swietle-prawa-wodnego,83.html


Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl  Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (1.9) Oceń: