Poniedziałek 21.12.2015

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami tracą ważność 23 stycznia 2016 r.

Freeimages.com/jaylopezFreeimages.com/jaylopez

Z dniem 23 stycznia 2016 roku tracą ważność zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić działalność bez odpowiednich zezwoleń narażają się na wysokie kary finansowe.Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, z dniem 23 stycznia 2015 r. miały stracić ważność decyzje wydane na podstawie przepisów „starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.). Jednak 22 stycznia 2015 roku, została opublikowana nowelizacja ustawy o odpadach, w której decyzje administracyjne zachowują swoją moc do 23 stycznia 2016 r.

Dlatego najpóźniej do 22 stycznia 2016 roku posiadacze decyzji wydanej na podstawie „starej” ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Chodzi o: 
  • zezwolenie na zbieranie,
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Co się stanie jeżeli nie uzyskamy na czas nowych decyzji? Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań nowej ustawy i do 23 stycznia 2016 r. nie uzyskają odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa. Za prowadzenie działalności bez zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów przewidziane są administracyjne kary pieniężne w wysokości od 1 000 do 1 000 000 złotych.
 

PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl
Ocena (1.3) Oceń: