Poniedziałek 29.08.2016

Jakie obowiązki ciążą na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Jakie obowiązki ciążą na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.fot. shutterstockfot. shutterstock

Celem wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) jest uporządkowanie funkcjonowania systemu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowe przepisy mają przyczynić się do prowadzenia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu, a także recyklingu i innych form odzysku odpadów powstałych po jego demontażu.

I tak zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym demontaż zużytego sprzętu,  jego przygotowanie do ponownego użycia można prowadzić wyłącznie w zakładzie przetwarzania.  Przetwarzanie ZSEiE poza zakładem przetwarzania jest zabronione. Aby stać się zakładem przetwarzania, należy uzyskać decyzję na przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Przepisy ustawy zakazują też zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z niego podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Ma to ograniczyć nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do punktów skupu złomu.

Co więcej?  Prowadzący zakład przetwarzania jest zobowiązany do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia ZSEiE z gospodarstw domowych pozyskanego od zbierającego ZSEiE.

Poza tym w ustawie pojawiają się też kwestie niezapowiedzianych kontroli. Inspekcja Ochrony Środowiska, marszałek województwa oraz starosta będą mieli możliwość dokonania kontroli zbierającego i przetwarzającego zużyty sprzęt bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi tej kontroli.

Jakie jeszcze nowe obowiązki dla przetwarzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadza ustawa z dnia 11 września 2015 r.? Więcej w artykule: https://www.paleczny.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/obowiazki-przetwarzajacego-zuzyty-sprzet-ustawa-o-zseie,86.html

Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (2.0) Oceń: