Czwartek 11.08.2016

Jakie obowiązki ciążą na serwisach blacharsko-lakierniczych?

Fot. dreamstimeFot. dreamstime

Każdy właściwie zorganizowany i zarządzany serwis blacharsko-lakierniczy powinien prowadzić zgodną z polskimi przepisami gospodarkę odpadami. O jakie przepisy chodzi i jakie wiążą się tym obowiązki?Prowadzenie warsztatu mechanicznego czy oraz serwisu blacharsko-lakierniczego, to działalność, która generuje powstawanie sporej ilości odpadów niebezpiecznych. Dlatego, w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie odpady są wytwarzane oraz w jakich ilościach.

Bowiem wytwórca odpadów, tj. każdy podmiot którego działalność powoduje powstawanie odpadów zobowiązany jest do złożenia informacji, lub uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń na gospodarowanie odpadami. Niespełnienie tych wymogów grozi wysokimi grzywnami.

Zgodnie z art. 180 i art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest wymagane, gdy w związku z eksploatacją instalacji wytwarzanych jest powyżej 1 tony (Mg) odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpiecznie rocznie. Pozwolenie można uzyskać po przedłożeniu stosownych wniosków w organie ochrony środowiska. Takie pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na 10 lat. Ale to nie jedyne obowiązki związane z gospodarką odpadami.

Więcej informacji znajdziecie w artykule: https://www.paleczny.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/obowiazki-serwisow-blacharsko-lakierniczych-w-zakresie-gospodarki-odpadami,85.htmlFirma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (1.6) Oceń: