Czwartek 11.12.2014Autor: Art. sponsorowany

Nowe decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność stare decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić działalność bez odpowiednich zezwoleń narażają się na wysokie kary finansowe.Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje wydane na podstawie starej Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Chodzi o decyzje dotyczące zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, oraz decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ministerstwo Środowiska nie przewiduje wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji, uznając, że dwuletni okres na dostosowanie się do wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest wystarczający.

A jakie konsekwencje mogą spotkać podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach? „Firmy, które nie uzyskają do 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa. Za prowadzenie działalności bez zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów przewidziane są administracyjne kary pieniężne w wysokości od 1000 do 1000000 złotych.” – wyjaśnia Aneta Paulakowska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska z firmy PALECZNY.

Do kiedy należy złożyć wniosek? By mieć pewność uzyskania nowego, prawomocnego zezwolenia wniosek należy złożyć najpóźniej do 23 grudnia 2014 r. Resort środowiska ostrzega, że wnioski złożone po tym terminie nie gwarantują uzyskania stosownych uprawnień przed obowiązującą datą 23 stycznia 2015 r.Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (1.0) Oceń: