Środa 22.01.2014

Odpady plastikowe: ze śmietnika do portfela

Posłowie chcą ambitnych działań UE dotyczących zbierania, przetwarzania i odzyskiwania odpadów, aby powstrzymać wzrost gór plastiku i zanieczyszczanie środowiska ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/T.OLSONPosłowie chcą ambitnych działań UE dotyczących zbierania, przetwarzania i odzyskiwania odpadów, aby powstrzymać wzrost gór plastiku i zanieczyszczanie środowiska ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/T.OLSON

Tylko 1/4 plastikowych odpadów jest poddawana recyklingowi w Unii Europejskiej. To dość alarmująca liczba, jako że konsekwencje rosnącego zaśmiecenia pozostałościami tworzyw sztucznych mogą być groźne i dla środowiska naturalnego i dla naszego zdrowia.  Dlatego Parlament Europejski ogłosił, że najbardziej niebezpieczne tworzywa oraz niektóre dodatki i rodzaje toreb plastikowych powinny zostać wycofane do 2020 roku.W rezolucji, poprzedzonej zieloną księgą przygotowaną przez Komisję Europejską, posłowie podkreślają, że odpady z tworzyw sztucznych zagrażają środowisku, także z powodu powolnego wprowadzania europejskich przepisów o odpadach oraz braku szczegółowych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych, mimo, że są one szczególnym rodzajem odpadów.

„Parlament wskazał drogę do uporania się z ogromnym problemem, jakim jest negatywny wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko i zdrowie ludzi. Dzisiaj przyznaliśmy, że chcemy skończyć ze złymi przyzwyczajeniami oraz brać odpowiedzialność za to, co produkujemy i wyrzucamy. Ponowne użycie lub recykling produktów pomoże utrzymać w czystości nasze środowisko oraz przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy” – powiedział Vittorio Prodi (S&D, IT), odpowiedzialny za przygotowanie rezolucji.

Posłowie proponują, aby wiążące cele dotyczące zbierania i sortowania do 80 proc. odpadów, zostały włączone do przepisów obowiązujących w UE. Obowiązkowe kryteria dotyczące recyklingu oraz zharmonizowane kryteria dotyczące zbierania i sortowania odpadów, powinny zostać określone, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, dodają posłowie, wzywając też do zmian w obecnie obowiązującej dyrektywie o pakowaniu odpadów.

Priorytet dla recyklingu i kompostowania

Parlament wzywa Komisję Europejską do przygotowania wniosku o zakazie wprowadzania na wysypisko odpadów, które mogą zostać ponownie użyte lub nadają się do recyklingu oraz o ograniczaniu palenia odpadów. Parlament, kładzie też nacisk na to, aby odpady plastikowe nie były używane jako źródło energii, chyba że nie ma innej możliwości.

Posłowie wzywają do wycofywania najbardziej niebezpiecznych odpadów z rynku oraz wycofywania, gdzie to możliwe, toreb jednorazowych. Ich zdaniem powinny zostać podjęte stanowcze działania przeciwko nielegalnemu eksportowi oraz pozbywaniu się odpadów z tworzyw sztucznych.

Niezbadany potencjał

Posłowie podkreślają, że recykling plastiku ma wciąż jeszcze niezbadany potencjał gospodarczy. Zdaniem Prodiego odpady mogą mieć sporą wartość: „W perspektywie długoterminowej możemy zacząć myśleć o plastiku, jako zasobie, a nie czymś, co po jednokrotnym użyciu wyrzucamy do kosza. Odpady z tworzyw sztucznych mają istotną wartość ekonomiczną, a my chcemy wprowadzić zasady mające zniechęcać do spalania plastiku ulegającego biodegradacji czy kompostowaniu”

Obecnie recyklingowi podlega jedynie 25 proc. odpadów. Pełne wprowadzenie unijnych przepisów, mogłoby zaowocować oszczędnościami w wysokości 72 miliardów euro rocznie oraz rozwojem unijnego sektora zarządzania odpadami. Europejskie firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów mogłyby zwiększyć roczne obroty o 42 miliardy euro i stworzyć do 2020 roku ponad 400 tys. nowych miejsc pracy – uważają posłowie.

Ocena (1.0) Oceń: