Piątek 17.05.2013

Opłata za odbiór odpadów. MŚ przypomina o deklaracjach odpadowych

fot. sxc.hufot. sxc.hu

W wielu gminach trwa składanie deklaracji odpadowych. Mieszkańcy, którzy jeszcze ich nie złożyli, powinni jak najszybciej zgłosić się do swojej gminy i dopełnić tego obowiązku. W deklaracjach właściciele nieruchomości decydują, czy będą sortować śmieci i tym samym płacić mniej za ich wywóz i gospodarowanie.


Deklaracja o wysokości opłat za odpady to dokument, w którym właściciel nieruchomości decyduje, czy będzie segregować śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość opłaty. Wzór takiej deklaracji ustala każda gmina. Odpowiedni formularz oraz informacje o tym jak go wypełnić i w jakim termie złożyć, można uzyskać w swoim urzędzie gminy.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym…

Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni złożyć ten dokument w urzędzie gminy samodzielnie.

Jeśli mieszkasz w bloku…

W przypadku bloków to spółdzielnia, wspólnota lub administrator składa deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców. Warto sprawdzić ze swoim zarządcą nieruchomości, jak przygotował się do nowych zasad gospodarowania odpadami. Powinien on ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować śmieci, czy nie (może to zrobić np. w formie ankiety/deklaracji).  

Co jeśli nie złożę deklaracji?

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub podania nieprawdziwych informacji w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent określi wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Od 1 stycznia br. gminy mają obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat nowego systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie, w tym m.in. sposobu i terminu złożenia deklaracji odpadowej przez mieszkańców.

Ocena (1.0) Oceń: