Piątek 04.11.2016

Produkujemy coraz więcej śmieci, ale...

Produkujemy coraz więcej śmieci. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych. Najwięcej śmieci wytwarzają mieszkańcy woj. dolnośląskiego, a najmniej świętokrzyskiego.fot. shutterstockfot. shutterstock

W 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych, a więc o 5,2% więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych GUS.  Czyli na jednego statystycznego Polaka przypadało średnio 283 kg zebranych odpadów komunalnych. Najwięcej śmieci wytwarzają mieszkańcy woj. dolnośląskiego (340 kg), zachodniopomorskiego (337 kg), śląskiego (332 kg) i lubuskiego (328 kg). Najmniej natomiast odpadów powstaje w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg).

Z czego to może wynikać? Z polskiego krajobrazu znikają dzikie składowiska. Według danych GUS na koniec 2015 r. w Polsce istniało 1 978 dzikich wysypisk, tj. o 16,6% mniej niż w roku poprzednim. W miastach istniały 483 takie wysypiska (spadek w porównaniu z 2014 r. o 35,2%), a na obszarach wiejskich – 1 495 (spadek w stosunku do 2014 r. o 8,1%).

Dobrą wiadomością jest też fakt, że zwiększyła się ilość odpadów zbieranych selektywnie – z 19,8% w 2014 r. Do 23,4% w 2015 roku. Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 66 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 53 kg).
Ekologia.pl,

Źródło: kurier.pap
Ocena (2.8) Oceń: