Jak firmy zarabiają na sprzedaży niebezpiecznych pestycydów
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Jak firmy zarabiają na sprzedaży niebezpiecznych pestycydów

Jak firmy zarabiają na sprzedaży niebezpiecznych pestycydów

Największe firmy pestycydowe zarabiają miliardy dolarów rocznie na sprzedaży środków ochrony roślin, które stanowią wysokie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

fot. shutterstock

fot. shutterstock

Rynek pestycydów jest zdominowany przez pięć firm ‒ Bayer, BASF, Syngenta, FMC i Corteva (wcześniej Dow i DuPont). Firmy te sprzedały w 2018 roku pestycydy uznane ze „wysoce  niebezpieczne” (highly hazardous pesticides -HHP) o wartości 4,8 mld USD. Co stanowi ponad 36% wszystkich ich dochodów. Najwięcej potencjalnie niebezpiecznych środków ochrony roślin trafiło do biedniejszych krajów. Zgodnie z analizą w Indiach 59% sprzedaży dotyczyło HHP, podczas gdy w Wielkiej Brytanii zaledwie 11%.

Analiza przeprowadzona przez firmę Phillips McDougall, wiodącego eksperta w branży agrobiznesowej wykazała, że w 2018 roku Brazylia ‒ która jest domem dla 20% pozostałej różnorodności biologicznej na świecie ‒ jest największym konsumentem pestycydów sklasyfikowanych jako poważnie niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Zagrożenia te obejmowały ostrą toksyczność dla ludzi, wysoką trwałość w środowisku oraz wysoką toksyczność dla pszczół.

Prawie dwie trzecie tych brazylijskich wysoce niebezpiecznych pestycydów (HHP) przeznaczono na rozległe plantacje soi, uprawiane w celu zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na paszę dla kurcząt, świń, krów i ryb.

Dane Phillips McDougall pochodzą z ankiet przeprowadzonych wśród kupujących pestycydy w 43 krajach. Zostały one uzyskane i przeanalizowane przez Unearthed, grupę dziennikarską finansowaną przez Greenpeace UK oraz szwajcarską organizację pozarządową Public Eye.

Analiza Unearthed i Public Eye wykazała, że prawie jedna czwarta sprzedanych pestycydów przez wielką piątkę dotyczyła tych niebezpiecznych dla ludzi, w tym przypuszczalnie rakotwórczych, podczas gdy 10% dotyczyło pestycydów toksycznych dla pszczół. Badania wykazały również, że kolejne 4% sprzedaży dotyczyło chemikaliów, które są bardzo toksyczne dla ludzi. Zgodnie z analizą w bogatych krajach średni odsetek sprzedaży pestycydów HHP, wyniósł 27% w porównaniu z 45% w krajach o niskim i średnim dochodzie, osiągając nawet 65% w Afryce Południowej.

Firma Bayer oświadczyła, że analiza jest „myląca”, ale odmówiła podania własnych danych liczbowych. Niektóre firmy zakwestionowały również listę użytych HHP.

W globalnej ankiecie dotyczącej zarządzania pestycydami w 2018 r. przeprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stwierdzono, że niektóre kraje muszą zaostrzyć swoje przepisy i lepiej je egzekwować, by „zminimalizować szkodliwe skutki dla ludzi i środowiska”.

Baskut Tuncak, specjalny sprawozdawca ONZ ds. Substancji niebezpiecznych i praw człowieka, powiedział: „Firmy nie są w stanie osiągać tak znacznych dochodów z HHP w dzisiejszych czasach. Dalsze korzystanie z tych produktów jest niezrównoważone i powoduje wiele naruszeń praw człowieka na całym świecie. ”

W raporcie z 2017 r., którego współautorem jest Tuncak, oskarżono firmy pestycydowe o „systematyczne zaprzeczanie szkodom”, „agresywną, nieetyczną taktykę marketingową” i lobbing, który „utrudniał reformy i sparaliżował globalne ograniczenia pestycydów”. Baskut Tuncak przyznał także, że idea, iż pestycydy są niezbędne do wyżywienia szybko rosnącej populacji światowej, jest „mitem”.

Ekologia.pl

 
 

Bibliografia
  1. https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/20/firms-making-billions-from-highly-hazardous-pesticides-analysis-finds; 2020-02-20;
4.5/5 - (11 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments