Konferencja "Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe"
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Konferencja „Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe”

Konferencja „Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe”

Fot. Dendros
Fot. Dendros

Rozwój terenów rekreacyjno-sportowych jest istotnym elementem poprawy warunków życia mieszkańców. Choć w większości miast i gmin powstają nowe inwestycje, takie jak bezpieczne place zabaw, to w wielu miejscach można jeszcze zaobserwować zniszczoną i nie spełniającą norm bezpieczeństwa infrastrukturę.

Celem konferencji „Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe”, którą firma Dendros zorganizowała w dniach 19-20 listopada 2009 r. było zaprezentowanie możliwości prawidłowej realizacji inwestycji terenów rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ich atrakcyjności. Opiekunem merytorycznym spotkania był prof. dr hab. Marek Kosmala (SGGW w Warszawie). Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydenta Miasta Poznania.

Program pierwszego dnia konferencji poświęcony był głównie tematom związanym z bezpieczeństwem na placach zabaw. Prof. Marek Kosmala omówił przepisy prawne oraz system certyfikacji urządzeń podkreślając, że znajomość obowiązujących norm wśród specjalistów od placów zabaw jest niewystarczająca. W kolejnym referacie prof. Kosmala zaprezentował autorski system oceny stanu bezpieczeństwa, zwracając tym samym uwagę na regularną kontrolę placów zabaw po kątem potencjalnych zagrożeń, będących wynikiem m.in. procesów korodowania urządzeń, czy gnicia materiałów wykorzystywanych do budowy placu. Z kolei jak ważny jest dobór odpowiedniej nawierzchni na terenach zabaw omówiła dr inż. Agnieszka Gawłowska (SGGW).

Z przeprowadzonych badań wynika, że w 60% przyczyną wypadków wśród bawiących się dzieci jest nieprawidłowa nawierzchnia, która nie spełnia odpowiednich norm. W programie nie zabrakło również tematu poświęconego znaczeniu roślin w przestrzeni zabawy. Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska (SGGW) przedstawiła zasady doboru i kształtowania naturalnych układów roślinnych uwzględniające bezpieczeństwo zabawy, ale jednocześnie umożliwiające prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka.

W kolejnym wystąpieniu, pani Małgorzata Chybalska (Biuro Projektowe „CM”) zaprezentowała uczestnikom jak należy przygotować prawidłowy projekt skateparku, który będzie zarówno bezpieczny, jaki i atrakcyjny (lokalizacja skateparku, wyposażenie). O tym jak ważne jest uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych na terenach rekreacyjno-sportowych mówiła dr inż. Hanna Marszałek (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław), podkreślając że swobodną dostępność do takich miejsc określają przepisy prawne. Zwróciła uwagę słuchaczom na bariery architektoniczne, które napotykają osoby niepełnosprawne, a także jak należy prawidłowo projektować nie tylko tereny rekreacyjne, ale także chodniki, czy podjazdy.

Ostatnim punktem obrad pierwszego dnia był panel dyskusyjny, który poświęcono problematyce bezpieczeństwa na placach zabaw. O tym, czy plac zabaw będzie bezpieczny, w dużej mierze decyduje dobrze przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W drugim dniu konferencji przedstawione zostały możliwości finansowania budowy i modernizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Doc. dr Andrzej Łączak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie) podkreślił, że im wyższa ranga inwestycji i szerszy zakres oddziaływania, tym jest więcej możliwości uzyskania wsparcia ze środków funduszy europejskich zarówno dla samorządów, jak i przedsiębiorców. Z kolei praktyczny przykład pozyskania środków na modernizację obiektu rekreacyjnego „Park Przygód Piaski – Szczygliczka” zaprezentował Wojciech Białas (Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. z Ostrowa Wlkp.) Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ostatnim punktem konferencji był wyjazd techniczny, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję zobaczyć największy w Polsce odkryty skatepark „Wyspa” w Ośrodku Przywodnym Rataje oraz kompleks rekreacyjno-sportowy Malta.

Źródło: Dendros – konferencje i szkolenia

4.6/5 - (8 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments