Lasy Państwowe oczyszczą tereny powojskowe
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Lasy Państwowe oczyszczą tereny powojskowe

Lasy Państwowe oczyszczą tereny powojskowe

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Lasy Państwowe oczyszczą 30 tys. ha dawnych terenów wojskowych. Z obszarów tych saperzy usuną niebezpieczne niewybuchy i niewypały.

Zanieczyszczenia zostaną uprzątnięte, pozostałe tam obiekty wojskowe zagrażające zdrowiu bądź życiu ludzi – rozebrane, lasy – odnowione, a cenne siedliska, takie jak wrzosowiska – zabezpieczone. 25 sierpnia ogłoszono przetarg na pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia – opracowanie dokumentacji wnioskowej. W projekcie bierze udział 59 nadleśnictw z terenu 16 regionalnych dyrekcji LP. Nad jego realizacją czuwa Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Harmonogram prac wykonanych w ramach projektu zakłada:

  • Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu. Saperzy usuną wszystkie materiały niebezpieczne, takie jak niewybuchy i niewypały. Grunt zostanie oczyszczony do głębokości metra.
  • Ocena walorów przyrodniczych i zanieczyszczeń gruntów i wód.
  • Rozebranie obiektów powojskowych zagrażających zdrowiu bądź życiu ludzi (zabudowań, umocnień, zasieków) i uporządkowanie terenu, m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
  • Przygotowanie i rewitalizacja gruntu (m.in. prace ziemne, likwidacja studni) i usunięcie z niego zanieczyszczeń, np. pozostałości ropopochodnych.
  • Ochrona gatunków zwierząt i siedlisk.
  • Odnowienie lasu i przebudowa zdegradowanych drzewostanów.

Dzięki tym działaniom tereny te staną się bezpieczne. Turyści nie znajdą tam już tabliczek ostrzegających przed wstępem. Leśnicy z kolei będą mogli swobodnie prowadzić tam gospodarkę leśną. Rekultywacja odbędzie się bez szkody dla zamieszkujących te tereny zwierząt i roślin. Wiele z odzyskanych terenów wchodzi w skład obszarów Natura 2000. Do końca 2013 r. wszystkie tereny powojskowe zostaną zrekultywowane.

Źródło: Lasy Państwowe
4.7/5 - (6 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments