Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. zarządzania emisjami
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. zarządzania emisjami

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. zarządzania emisjami

31 marca Rząd przyjął przedłożony przez Ministra Środowiska projekt ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Ustawa pozwoli na wywiązanie się przez nasz kraj ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji i inwentaryzacji emisji oraz raportowania ilości zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza.
Projekt ustawy zakłada utworzenie Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, który będzie prowadził Krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, a także Krajowy rejestr jednostek Kioto. Wśród zadań ośrodka znajdą się również przygotowywanie raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, opiniowanie projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w Polsce i poza jej terytorium oraz opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji dla poszczególnych rodzajów instalacji.

Ponadto projekt ustawy przewiduje powstanie Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w ramach którego będą zbierane, przetwarzane, raportowane i prognozowane informacje o emisjach i wielkościach emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji. Podmioty korzystające ze środowiska, w terminie do 28 lutego każdego roku, będą przygotowywać i wprowadzać do Krajowej bazy raporty zawierające m.in. informacje dotyczące wielkości emisji, opisu technologii produkcji i jej wielkości, w tym zużycia i charakterystyki paliw oraz zmian w funkcjonowaniu instalacji.

Na podstawie informacji zebranych w Krajowej bazie będzie opracowywany krajowy raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych oraz inne zestawienia i dokumenty.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Trwają prace nad regulacjami dot. emisji

4.8/5 - (10 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments