Czwartek 06.12.2007

Homeopatia jako metoda terapii zwierząt

Jedną ze stosowanych, a zarazem wzbudzających kontrowersje, metod terapii jest homeopatia. Nazwa wywodzi się od dwóch greckich słów: homoios - podobny i pathos - cierpienie. "Homeopatia jest systemem leczniczym, który wykorzystuje specjalnie przygotowane, bardzo rozcieńczone substancje do pobudzenia mechanizmów +samoleczenia+ organizmu.

Są to różnorodne związki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego, syntetyczne związki chemiczne lub konwencjonalne leki" - wyjaśnia prof. Andrzej Stańczak z Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków Akademii Medycznej w Łodzi.

W środowisku medycznym od lat toczy się spór dotyczący efektywności stosowania terapii i leków homeopatycznych.

"Homeopatia, ze swoim indywidualnym podejściem do pacjenta i terapiami opartymi na zasadzie podobieństwa, ciągle jest na etapie weryfikacji, zbierania dowodów eksperymentalnych oraz formułowania podstaw teoretycznych - tłumaczy prof. Iwona Wawer, kierownik Zakładu Chemii Fizycznej z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie - Jednak sposób leczenia polegający na zastosowaniu bardzo małych dawek leków, celem pobudzenia sił obronnych organizmu, jest przedmiotem zainteresowania naukowców, niezależnie od tego, w jakim zakresie pokrywa się z doświadczeniami lekarzy homeopatów".

Niedawno w czasopiśmie medycznym "Lancet", ukazał się artykuł dotyczący przeglądu 89 eksperymentów wykonanych metodą podwójnej ślepej próby. "W wyniku tych badań stwierdzono, że leki homeopatyczne były średnio 2,5 razy efektywniejsze niż placebo - zwraca uwagę prof. Stańczak. - Mimo tak znaczących dowodów naukowcy i sceptycy pomniejszają role uzyskanych wyników, gdyż uważają, że dawki stosowanych w homeopatii substancji czynnych, są tak minimalne, że nie mogą wywierać żadnego pozytywnego efektu".

Od pewnego czasu leki homeopatyczne coraz częściej stosuje się również w praktyce weterynaryjnej. Badania nad efektywnością takich działań prowadzi m.in. lekarz weterynarii Urszula Soszka, sekretarz XIV oddziału Stowarzyszenia Hodowców Kotów Rasowych w Polsce.

"Leki homeopatyczne są stosowane w leczeniu wielu schorzeń u zwierząt i w zapobieganiu niektórym urazom - wyjaśnia badaczka. - Należą do nich zaburzenia okołoporodowe, zapalenie wymion u mlecznych krów, kulawizna u koni".

Jak dodaje, leki te znajdują coraz szersze zastosowanie, zwłaszcza w opiece weterynaryjnej nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi. "W tradycyjnym postępowaniu najtrudniej jest uzyskać trwałe wyleczenie, gdy mamy do czynienia z chorobami przewlekłymi lub gdy choroba jest wynikiem długo działającego stresu. Stosując leczenie objawowe uzyskujemy przejściową poprawę, po czym w krótszym lub dłuższym czasie występuje nawrót choroby. Za wyborem homeopatii jako metody leczenia zwierząt przemawiają: brak zdrowienia mimo w porę podanych standardowo stosowanych środków leczniczych oraz występowanie następstw długotrwałego podawania leków chemicznych i choroby jatrogenne".

Jednym z argumentów przemawiających za stosowaniem homeoterapii u zwierząt jest to, że - według założeń - homeopatia zajmuje się całym pacjentem, nie tylko jego chorobą. Weterynarz - homeopata postrzega zwierzę jako całość. Bierze pod uwagę jego cechy psychiczne, dolegliwości fizyczne i sposób reagowania na bodźce. "Być może dlatego terapia tego typu może być skuteczniejsza w leczeniu zwierząt niż metody standardowe" - dodaje doktor Soszko.

PAP - Nauka w Polsce, Magdalena Weker

Ocena (4.0) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy