Senat zajmie się ustawą o systemie zarządzania emisjami
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Senat zajmie się ustawą o systemie zarządzania emisjami

Senat zajmie się ustawą o systemie zarządzania emisjami

Fot. sxc.hu
Fot. sxc.hu

We wtorek 30 czerwca br. Senacka Komisja Środowiska rozpatrzy ustawę z dnia 19 czerwca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Ustawa ta reguluje zagadnienia zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji, co pozwoli Polsce wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie ich redukcji, inwentaryzacji oraz raportowania ilości zanieczyszczeń – informuje Ministerstwo Środowiska.

Ustawa utworzy Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, który będzie prowadził Krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, a także Krajowy rejestr jednostek Kioto. Do zadań Krajowego ośrodka należeć będzie  również przygotowywanie raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji, opiniowanie projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w Polsce i poza jej terytorium oraz opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji dla poszczególnych rodzajów instalacji.

Ustawa tworzy Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji, w ramach którego będą zbierane, przetwarzane, raportowane i prognozowane informacje o emisjach gazów cieplarnianych lub innych substancji. Podmioty korzystające ze środowiska, w terminie do końca lutego każdego roku, będą sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raporty zawierające m.in. informacje dotyczące wielkości emisji, wielkości produkcji oraz charakterystyki surowców i  paliw oraz zmian w funkcjonowaniu instalacji.

Ponadto ustawa określa zasady obrotu i zarządzania jednostkami Kioto, w tym także zawierania umów, których przedmiotem jest obrót jednostkami przyznanej emisji.

Rozpatrywana ustawa określa również zasady funkcjonowania  Krajowego system zielonych inwestycji, którego celem jest zapewnienie, aby pozyskane ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji środki były wykorzystane na realizację programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w szczególności z ograniczeniem lub unikaniem emisji gazów cieplarnianych.

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji będą gromadzone na wyodrębnionym Rachunku klimatycznym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: mos.gov.pl

4.8/5 - (16 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments