Silne trzęsienie ziemi w pobliżu Martyniki
Trzęsienie ziemi o sile 7,3 stopnia wystąpiło 21 km od wybrzeży wyspy Martynika na Morzu Karaibskim - powiadomił amerykański nadzór geologiczny (USGS). Ocenił, że jest mało prawdopodobne, by wyrządziło ono szkody.
Żabno: O Centrum Recyklingu
Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach w gminie Żabno to coraz bardziej realne przedsięwzięcie. Projekt przygotowany przez samorząd został na tyle dobrze oceniony przez Ministerstwo Środowiska, że udzielono mu rekomendacji do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru ...
Japonia prowadzi z Polską rozmowy dot. odkupienia kwot emisji CO2
Japonia prowadzi z Polską rozmowy w sprawie odkupienia części kwot emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, wyznaczonych na mocy Protokołu z Kioto - poinformował  Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska. Polska ratyfikując ...
Kolumbia pod wodą
Mieszkańcy północnej Kolumbii od ponad pół roku borykają się z obfitymi opadami deszczu. W powodziach przez nie powodowanych zginęło już 80 osób.
Wywóz śmieci będzie droższy niż recykling
Gazeta Prawna informuje że od 2008 roku składowanie śmieci będzie droższe niż recykling. Ma to przyczynić się do wymuszenia segregowania śmieci i ograniczenia składowania odpadów, czego oczekuje Unia Europejska.
Azbestowa niemoc
Dachy i elewacje polskich domów ciągle pokrywają tysiące ton azbestu. Choć program usuwania szkodliwej substancji trwa już pięć lat, Ministerstwo Gospodarki wciąż nie ma pomysłu, jak się jej pozbyć.
ONZ: w 2007 r. posadzono ponad miliard drzew
Na całym świecie posadzono w 2007 r. ponad miliard drzew, przekraczając tym samym cel wyznaczony w ubiegłym roku przez ONZ, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Największe projekty zalesiania zrealizowano w Etiopii i Meksyku - powiadomiła oenzetowska agenda ds. ochrony środowiska (UNEP).
Priorytety ministra Nowickiego
Priorytetem dla Ministerstwa Środowiska jest pełne wykorzystanie unijnych funduszy przyznanych Polsce na lata 2007-2013 - poinformował senatorów na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska minister środowiska Maciej Nowicki, przedstawiając plan pracy resortu.
Klimat: ubodzy poniosą największe koszty
Choć zmiany klimatu są zagrożeniem dla całej ludzkości, najbardziej godzą w mieszkańców najbiedniejszych krajów. Mówi o tym raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) o rozwoju społecznym opublikowany w poniedziałek w Brasilii.
XIII Sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC,
XIII Sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC W dniach 3-14 grudnia br, w Bali (Indonezja) odbędzie się XIII Sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC, połączona z III Sesją Konferencji ...
Pasaż zakupowy