Piątek 13.08.2021

Bezpieczny plastik? Chemikalia w produktach z tworzyw sztucznych są toksyczne!

Spośród 10500 chemikaliów stosowanych w tworzywach sztucznych około jedna czwarta ‒ 2480 ‒ jest potencjalnie niebezpieczna. Kolejne 39% chemikaliów nie może być sklasyfikowanych, ponieważ nie ma żadnych danych dotyczących ich bezpieczeństwa lub toksyczności.fot. shutterstockfot. shutterstock

Według nowego badania, prawie jedna czwarta wszystkich chemikaliów, w tym dodatków, substancji pomocniczych w przetwórstwie i monomerów wykorzystywanych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, jest toksycznych.
Badania prowadzone przez Helene Wiesinger, doktorantkę w Katedrze Projektowania Systemów Ekologicznych w ETH Zurich, wykazały „niepokojące” poziomy potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów celowo dodawanych do produktów z tworzyw sztucznych.

Odkrycie, opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Environmental Science & Technology, stanowi pierwszą jak dotąd kompleksową bazę danych. Naukowcy spędzili dwa i pół roku przeczesując 190 publicznie dostępnych źródeł danych i zidentyfikowali ponad 10 500 substancji, które są używane we wszystkim, od jednorazowych chirurgicznych masek na twarz po opakowania żywności, tekstylia i zabawki.

Według naukowców 24% z tych celowo dodanych chemikaliów do tworzyw sztucznych może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, dzikiej przyrody i środowiska.

Ponadto mogą również negatywnie wpłynąć na recykling i bezpieczeństwo materiałów pochodzących z recyklingu. „Prawie jedna czwarta wszystkich chemikaliów stosowanych w tworzywach sztucznych kumuluje się w organizmach, albo jest toksycznych” – powiedziała Wiesinger.

„Substancje te są często toksyczne dla organizmów wodnych, powodują raka lub uszkadzają określone narządy”.

Zespół zauważył ponadto, że 53% chemikaliów stosowanych w produkcji plastiku, nie jest w żaden sposób regulowanych w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Japonii.

W rzeczywistości 901 chemikaliów znanych jako niebezpieczne jest faktycznie zatwierdzonych do wykorzystania w zastosowaniach spożywczych, takich jak opakowania, plastikowe pojemniki na wynos lub plastikowe butelki. Badanie zwróciło uwagę na kolejny niepokojący czynnik związany z brakiem danych naukowych i klasyfikacji zagrożeń. Około jednej trzeciej (39%) substancji nie można było sklasyfikować według ich funkcji, a 10% brakowało jakichkolwiek danych naukowych na temat ich wpływu na ludzi i planetę.

„Szczególnie uderzające jest to, że wiele wątpliwych substancji jest ledwo uregulowanych lub niejednoznacznie opisanych” – dodała Wiesinger.

Zespół dodał, że brak przejrzystości w odniesieniu do chemikaliów w tworzywach sztucznych i rozproszone bazy danych stwarzają więcej problemów.

„Znaleźliśmy wiele krytycznych luk w wiedzy i danych, w szczególności w odniesieniu do substancji i ich rzeczywistych zastosowań. To ostatecznie utrudnia konsumentom wybór bezpiecznych produktów z tworzyw sztucznych”. Naukowcy z ETH doszli do wniosku, że aby przejść na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym z tworzyw sztucznych, konieczna jest pilna potrzeba skutecznego globalnego zarządzania chemikaliami, a otwarty i łatwy dostęp do wiarygodnych informacji ma kluczowe znaczenie.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. “https://www.totallyveganbuzz.com/news/chemicals-plastic-products-toxic-study/”; data dostępu: 2021-08-13
Ocena (3.0) Oceń: