Człowiek Roku Polskie Ekologii – znamy zwycięzcę!

Czwartek 23.04.2015
Fot. dreamstime fot. dreamstime

Jako jeden z pierwszych zajął się rozwojem odnawialnych źródeł energii, łącząc profesjonalną wiedzę ekspercką z talentem do godzenia różnych środowisk: biznesu, rządu, społeczników w dążeniu do wspólnego, bardziej zrównoważonego modelu świata. Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej za swoją pro-środowiskową działalność otrzymał tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii 2014 roku.

Człowiek Roku 2014 to osoba, która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w roku 2014 dla ochrony środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego. Kapituła konkursu, która składa się z laureatów z poprzednich lat doceniła Grzegorza Wiśniewskiego za rolę, jaką odegrał przy zmianie prawa, które jest kluczowa przy rozwoju OZE w Polsce.

„Grzegorz Wiśniewski był i jest bowiem jednym z liderów społecznego ruchu owocującym zmianami, które mogą oddać ludziom prawo do stania się jednocześnie PROducentem ale i konSUMENTEM energii (w skrócie PROSUMENTEM).” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Jako nagrodę otrzymał szklaną „Tarczę Wojownika Gai”. Ogłoszenie wyników odbyło 22 kwietnia 2015r. podczas inauguracji obchodów Światowego Dnia Ziemi ‘2015.

Konkurs na Człowieka Roku 2014 ma wyłonić autorytet w dziedzinie ochrony środowiska zgłoszony przez pozarządowe organizacje ekologiczne, instytucje lub osoby prywatne. Konkurs służy popularyzacji osób i działań szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego w Polsce oraz prezentacji autorytetów w tej dziedzinie.

Grzegorz Wiśniewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (mechanika/energetyka ‘1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (organizacja i zarządzanie ‘1989). W latach 1997-2004 był dyrektorem Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej. W 2002 r. był przedstawicielem Polski w Grupie Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energii (DG ENER). W latach 2000-2004 r. był doradcą, a potem przewodniczącym zespołu rady doradców Ministra Środowiska ds. OZE. Jest członkiem zespołu doradczego Ministra Gospodarki ds. rozwiązań systemowych w energetyce oraz ds. produkcji urządzeń OZE oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. zaawansowanych technologii pozyskania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jest założycielem i prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej – niezależnej spółki pracowniczej typu think-tank wspierającej rozwój zrównoważonej i rozproszonej energetyki oraz realizacje cele długookresowych.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy