Niedziela 15.02.2015

Czy polskie nawozy mogą wpływać na klimat Ziemi?

By KuxmannLandmaschinen (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia CommonsBy KuxmannLandmaschinen (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Jaki wpływ na zmiany klimatu ma nawożenie upraw w Polsce? Nad tą kwestią będą się zastanawiały trzy instytuty naukowe i polski producent nawozów.


Chodzi o tzw. ślad węglowy nawozów, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, powstającą przy ich produkcji i podczas stosowania na polu.

„Założeniem projektu jest to, żeby zmierzyć emisyjność nawozów, które produkują Zakłady Azotowe >>Puławy<< − od początku procesu, czyli od momentu rozpoczęcia produkcji − do tego, co dzieje się na polu” − powiedział PAP prof. Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który jest koordynatorem projektu.

Przez trzy lata naukowcy będą badać emisje na etapie produkcji nawozów (w puławskich zakładach) oraz na etapie nawożenia upraw przez rolników. Uczestnicy projektu sprawdzą, jak nawożenie wpływa na emisję gazów cieplarnianych. Badania będą prowadzone w reprezentatywnej grupie gospodarstw rolnych. Po otrzymaniu wyników konsorcjanci przetestują niskoemisyjne praktyki rolnicze, pozwalające zmniejszyć emisje, a jednocześnie poprawić efektywność produkcji rolnej. Badania na tym etapie prowadzone będą w ośmiu zakładach doświadczalnych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

„Prowadzone dziś oszacowania emisyjności są oparte na danych statystycznych GUS. Dotychczas brakowało natomiast wyników pomiarów terenowych. Ten projekt pozwoli takie dane uzyskać” − powiedział profesor Oleszek.

Ocena emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w praktyce ma dotyczyć nie tylko produkowanych w Puławach nawozów, ale też głównych półproduktów: amoniaku i kwasu azotowego.

Jeśli chodzi o źródła emisji gazów do atmosfery, rolnictwo zajmuje trzecie miejsce, tuż po sektorze energetycznym i transportowym. – zaznaczył w rozmowie z PAP prof. Oleszek.

„Badania pozwolą opracować certyfikaty na zastosowanie nawozów w tych praktykach. W bardziej ogólnym znaczeniu wyniki badań będą podstawą do programowania polityki rolnej Polski w zakresie działań klimatycznych oraz doskonalenia metod szacowania emisji w ramach krajowego systemu” − podkreślił.

Projekt „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” zrealizują: Grupa Azoty Puławy i trzy instytuty naukowe: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa−Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Instytut Ochrony Środowiska−Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Umowę konsorcjum podpisano w czwartek − poinformował rzecznik Grupy Grzegorz Kulik.

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki pozwolą poprawić parametry nawozów i zmniejszyć związane z tym emisje.
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy