Piątek 24.06.2022

Dobra wiadomość dla pszczół i naszego zdrowia! UE chce ograniczenia stosowania pestycydów aż o połowę

Komisja Europejska zaproponowała nowe prawo, które ograniczy stosowanie pestycydów o połowę do 2030 r. i które całkowicie zakazuje stosowania tych chemikaliów w pobliżu szkół, placów zabaw i szpitali.fot. shutterstockfot. shutterstock

Propozycja wpisuje się w szerszy zestaw celów dotyczących odwrócenia utraty bioróżnorodności i odtworzenia 20% lądu i mórz do końca dekady. Ustawodawstwo przewiduje 100 miliardów euro na projekty związane z bioróżnorodnością, aby zapobiec temu, co wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans nazywa „nadchodzącym ekobójstwem”.
Pestycydy to substancje chemiczne stosowane do ochrony roślin i upraw, ale są one potencjalnie toksyczne dla ludzi i są postrzegane jako jeden z głównych czynników napędzających szybką utratę pszczół i innych zapylaczy. Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides powiedziała, że bez bardziej rygorystycznych przepisów istnieje ryzyko „załamania się populacji zapylaczy i ekosystemu, co będzie miało większy wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i ceny żywności”.

Według Pesticide Action Network of Europe w 2019 r. sprzedano w Europie prawie 350 000 ton metrycznych pestycydów, głównie dla rolnictwa. W raporcie Komisji Europejskiej z 2017 r. zauważono, że pestycydy powodują zanieczyszczenia, które bezpośrednio wpływają na bioróżnorodność i ekosystemy.

„Musimy ograniczyć stosowanie chemicznych pestycydów, aby chronić naszą glebę, powietrze i żywność, a ostatecznie zdrowie naszych obywateli”, powiedziała Stella Kyriakides. „Nie chodzi o zakaz stosowania pestycydów. Chodzi o uczynienie ich środkiem ostatecznym”.

Wniosek legislacyjny, który wciąż wymaga poparcia państw członkowskich i eurodeputowanych, czyni prawnie wiążącym cel 50-procentowej redukcji pestycydów, o którym po raz pierwszy wspomniano w strategii „od pola do stołu”. Jednak stolice poszczególnych krajów będą mogły ustalać własne cele w określonych granicach — biorąc pod uwagę historyczne dane dotyczące sprzedaży pestycydów i krajowego stosowania pestycydów.

„To ogromny kamień milowy. To naprawdę ma potencjał, aby zmienić nasz związek z naturą” – powiedział Ariel Brunner z BirdLife Europe. „Ostatecznie różnica między skuteczną polityką a sprawiedliwą propagandą polega na tym, czy można pozwać ludzi do sądu za niewykonanie tego, co muszą”.

Propozycja Komisji wprowadza również zakaz stosowania wszelkich pestycydów na tzw. obszarach wrażliwych, takich jak parki publiczne, place zabaw, szkoły, boiska sportowe, ścieżki publiczne i obszary chronione Natura 2000. Inne środki obejmują wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji pestycydów w ich uprawach dla rolników oraz promowanie alternatyw zapewniających stosowanie chemicznych pestycydów tylko w ostateczności.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Paige Bennett; “EU Announces Plan to Cut Pesticide Use in Half”; ecowatch.com; 2022-06-24
Ocena (3.0) Oceń: