Czwartek 24.11.2022

Dzieci coraz bardziej martwią się kryzysem klimatycznym

Ponad dwie trzecie dzieci w wieku od siedmiu do dwunastu lat martwi się zmianami klimatycznymi. Rośnie niepokój związany ze stanem planety, a młodzi ludzie szczególnie przejmują się losem zwierząt i zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.JRJfin / Shutterstock.comJRJfin / Shutterstock.com

Badanie przeprowadzone przez firmę Modern Milkman, wykazało, że 71 procent dzieci urodzonych w latach 2010-2015 jest coraz bardziej zaniepokojonych zmianami zachodzącymi w środowisku.

Ponad jedna czwarta (27 procent) z 1000 respondentów wymieniła wpływ na zwierzęta jako najpilniejszy problem, a 19 procent ankietowanych obawia się zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Prawie jedna piąta dzieci najbardziej martwiła się rosnącymi temperaturami.
ONZ ostrzegła, że istniejące zobowiązania klimatyczne nie zapewniają „wiarygodnej ścieżki” zapobiegania wzrostowi temperatur o 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Śmiertelne powodzie i pożary są coraz częstsze, podczas gdy populacje dzikich zwierząt skurczyły się o 70 procent od 1970 roku.

W obliczu tych faktów łatwo pogrążyć się w eko-niepokoju. Poprzednie badania dowiodły, że ten niepokój jest większy u dzieci, a nowe badanie to potwierdza. Ale sugeruje również, że młodzi ludzie wierzą, że mogą coś zmienić.

Dziewięciu na dziesięciu (91 procent) respondentów uważa, że osobiste działania mogą mieć pozytywny wpływ.

Jak możemy pomóc dzieciom radzić sobie z ekolękiem? Badania pokazują, że dorośli odgrywają rolę w inspirowaniu dzieci do działań na rzecz klimatu. Generation Alpha wymienia Sir Davida Attenborough (46 procent) jako swoją główną inspirację i największego edukatora w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych, podczas gdy ich szkoła lub nauczyciel stanowi 37 procent), a rodzina zaledwie 23 procent.

Ostatnie lata przyniosły pewne pozytywne zmiany w tym kierunku. Na tegorocznym COP27 dzieci i młodzież po raz pierwszy miały swój dedykowany pawilon. Wielu młodych ludzi jest głęboko zafascynowanych planetą, o czym świadczy ruch „Fridays for Future” Grety Thunberg, w ramach którego miliony dzieci i nastolatków w ramach protestu opuściły szkołę.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

Charlotte Elton ; “7 in 10 young people are worried about the climate crisis - but they also want to make a difference”; data dostępu: 2022-11-24

Ocena (3.5) Oceń: