Ekolodzy nie przystąpią do zespołu ds. Puszczy Białowieskiej

Piątek 25.05.2018
pixabay.com pixabay.com

Koalicja Kocham Puszczę podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do stworzonego przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka zespołu ds. Puszczy Białowieskiej. Zespół zdominowany jest przez osoby aktywnie popierające decyzje ministra Jana Szyszki dotyczące wycinki ‒ argumentują ekolodzy.


Organizacje podkreślają, że zdecydowana większość naukowców zaproszonych przez ministra Henryka Kowalczyka do zespołu wcześniej doradzała ministrowi Szyszce i sugerowała rozwiązania, które nie tylko przyczyniły się do degradacji przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, ale zostały też uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za sprzeczne z prawem. Do zespołu weszła m.in. Rada Naukowa Leśnictwa, w tym jej przewodniczący Janusz Sowa, który zasłynął wypowiedzią, że jedyną metodą prowadzenia gospodarstwa leśnego jest siekiera.

Ekolodzy zwracają uwagę, że przy tworzeniu zespołu nie wzięto pod uwagę naukowców, którzy wyrażali sprzeciw wobec decyzji o zwiększeniu pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej i proponowali rozszerzenie parku narodowego. Do zespołu minister nie zaprosił również przedstawicieli lokalnej społeczności sprzeciwiającej się niszczeniu Puszczy. Koalicja zwróciła również uwagę, że w zespole nie znalazło się miejsce dla ani jednej kobiety.

Tak skonstruowany zespół zdaniem organizacji nie wypracuje modelu zarządzania Puszczą Białowieską zgodnego z europejskim prawem ochrony środowiska i możliwego do zaakceptowania przez Komisję Europejską oraz Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jednocześnie organizacje zwracają uwagę, że w ostatnich latach powstały dokumenty stwarzające solidne podstawy zarządzania zapewniającego skuteczną ochronę Puszczy i zrównoważony rozwój puszczańskich gmin. Jest to projekt trzech ustaw przygotowany 12 lat temu przez zespół ekspertów powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także Plan Zadań Ochronnych dla obiektu Natura 2000 oraz dokumentacja renominacyjna Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO uzupełniona o zalecenia misji doradczej z czerwca 2016 r.

Wszelkie plany przyszłego zarządzania zasobami Puszczy Białowieskiej ignorujące rozwiązania zaproponowane w tych dokumentach będą złe dla Puszczy, jej przyrody i ludzi, którzy mieszkają w jej sąsiedztwie ‒ alarmują ekolodzy.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy