Piątek 21.12.2007

Góra Połom - wyjątkowe miejsce przyrodnicze

Góra Połom (Góry Kaczawskie) jest jednym z ciekawszych przyrodniczo miejsc Dolnego Śląska. Według legend znajdował się tutaj święty gaj. Współczesne badania tutejszej przyrody prowadził międzyuczelniany i międzynarodowy zespół naukowców z uczelni wrocławskich w składzie dr Joanna Furmankiewicz, dr Tomasz Kwiatkowski, dr Tomasz Kokurewicz, Daniel HoraŔek, Miroslav Joa.


"Tereny góry Połom są przedmiotem systematycznych badań przyrodniczych od początku XX wieku - wyjaśnia dr Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego - Występowały tu interesujące zjawiska krasowe, bogata flora i fauna wapieniolubna i kserotermiczna. Z tego względu na Górze Połom istniał do końca lat siedemdziesiątych rezerwat przyrody".

Rezerwat został prawie całkowicie zniszczony przez eksploatację wapieni. Bogata dawniej flora, obecnie rośnie tylko na nielicznych nieniszczonych skałach oraz usypiskach gruzu. Wiele z gatunków to rośliny wyjątkowe w skali światowej.

"W trakcie badań udało się znaleźć 20 roślin zagrożonych całkowitym wyginięciem. Połom stanowi także ostoję dla licznych gatunków zagrożonych w skali regionalnej Sudetów i prawnie chronionych. Występuje tu między innymi 15 przedstawicieli storczykowatych" - dodaje badaczka.

Szczególne zainteresowanie biologów z Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu wzbudzają jaskinie góry Połom. Każdego roku obserwuje się ponad 300 nietoperzy zimujących w połomskich jaskiniach. "Dotychczasowe badania pozwoliły stwierdzić obecność 10 gatunków nietoperzy. Spośród nich 2 gatunki, nocek Bechsteina i nocek łydkowłosy, wpisane są do Polskiej czerwonej księgi zwierząt jako zagrożone wyginięciem" - mówią naukowcy.

Za szczególne osiągnięcia badacze uznali obserwacje niezwykle rzadkiego w Sudetach nocka łydkowłosego. Najwięcej nietoperzy stwierdzono w jaskini zwanej Szczeliną Wojcieszowską, która jest najważniejszym zimowym stanowiskiem nocka dużego na Dolnym Śląsku i jednym z najważniejszych nocka rudego.

Badacze uważają, że działania ochronne i ograniczenie ruchu turystycznego oraz akcji speleologicznych w okresie zimy, sprzyjałyby nietoperzom hibernującym w tych obiektach. W okresie letniej aktywności nietoperzy (maj-październik) nie ma żadnych przeciwwskazań do nawet intensywnych prac eksploracyjnych. Bogactwo gatunkowe fauny nietoperzy, flory naczyniowej roślin i form rzeźby krasowej to poważne argumenty przemawiające za ustanowieniem tu określonej formy ochrony przyrody, dodaje dr Furmankiewicz.

PAP - Nauka w Polsce
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy