Środa 28.12.2022

Masowe wymieranie do 2100 roku? Superkomputer przewiduje, że 1/4 gatunków wyginie do końca stulecia

Ponad jedna czwarta wszystkich gatunków roślin i zwierząt na Ziemi wyginie do końca wieku. Taki przerażający wniosek nasuwa się po tym, jak naukowcy skonsultowali się z jednym z najbardziej zaawansowanych superkomputerów w Europie.Fot. Destinyweddingstudio/ShutterstockFot. Destinyweddingstudio/Shutterstock
Naukowcy twierdzą, że do 2050 r. zniknie 10 proc. roślin i zwierząt, a do 2100 r. liczba ta wzrośnie do 27 proc. Ta „kaskada” wymierania oznacza, że dzieci urodzone dzisiaj mogą być ostatnim pokoleniem, które widziało słonie lub koale – ostrzegają naukowcy.

Zespół twierdzi, że wcześniejsze modele trajektorii wymierania nie są szczególnie przydatne, ponieważ nie uwzględniają „współwymierania”, w których gatunki wymierają ponieważ inne, od których są zależne, giną.
Autor badania, profesor Corey Bradshaw z Flinders University w Adelajdzie w Australii, wyjaśnił: „Pomyśl o gatunku drapieżnika, który traci swoją zdobycz w wyniku zmiany klimatu. Utrata ofiary jest „pierwotnym wyginięciem”, ponieważ gatunek ten uległ bezpośrednio zakłóceniu. Ale nie mając nic do jedzenia, drapieżnik również wyginie, i to jest właśnie współwymieranie.”

„Albo wyobraź sobie, że pasożyt traci żywiciela w wyniku wylesiania lub kwitnąca roślina traci zapylacze, ponieważ zrobiło się zbyt ciepło” - kontynuuje prof. Bradshaw. Każdy gatunek w jakiś sposób zależy od innych.

Na potrzeby badań naukowcy wykorzystali jeden z najpotężniejszych superkomputerów w Europie do stworzenia syntetycznych Ziemi – wraz z wirtualnymi gatunkami i zależnościami pokarmowymi. Sieci powiązano według tego, kto kogo zjada, a następnie wprowadzono do systemu zmiany klimatu i użytkowania gruntów, aby zapewnić informacje na temat przyszłych prognoz.

Autor badania, dr Giovanni Strona z Uniwersytetu w Helsinkach, powiedział: „Zasadniczo zaludniliśmy wirtualny świat od podstaw i zmapowaliśmy wyniki tysięcy gatunków na całym świecie, aby określić prawdopodobieństwo wystąpienia punktów krytycznych w świecie rzeczywistym”. „Możemy następnie ocenić adaptację do różnych scenariuszy klimatycznych i powiązać z innymi czynnikami, aby przewidzieć schemat współwymierania”.

„Przeprowadzając wiele symulacji w trzech głównych scenariuszach klimatycznych do 2050 i 2100 r. — tak zwanych wspólnych ścieżek społeczno-ekonomicznych (SSP) z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), pokazujemy, że będzie do 34% więcej współwymierania ogółem do 2100 r., niż przewiduje się na podstawie samych skutków bezpośrednich” — mówi dr Giovanni Strona.

Prof. Bradshaw mówi, że jeszcze bardziej przerażające jest to, że współwymieranie zwiększy ogólny wskaźnik wymierania najbardziej wrażliwych gatunków nawet o 184 procent do końca wieku.

„W porównaniu z tradycyjnym podejściem do przewidywania wymierania, nasz model zapewnia szczegółowy wgląd w zróżnicowanie wzorców różnorodności gatunków w odpowiedzi na wzajemne oddziaływanie klimatu, użytkowania gruntów i interakcji ekologicznych.”

„Dzieci urodzone dzisiaj, które dożyją siedemdziesiątki, mogą spodziewać się zniknięcia dosłownie tysięcy gatunków roślin i zwierząt, od maleńkich storczyków i najmniejszych owadów po kultowe zwierzęta, takie jak słoń i koala. I to wszystko w ciągu jednego ludzkiego życia.”
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Dale John Wong ; “Supercomputer predicts horrifying extinction crisis to hit Earth in 2100”; sea.mashable.com; 2022-12-28
Ocena (3.5) Oceń: