Wtorek 10.01.2023

Mniej zapylaczy, to mniej zdrowej żywności i więcej groźnych, przewlekłych chorób

Zmiany w użytkowaniu gruntów, stosowanie szkodliwych pestycydów i postępujące zmiany klimatu zagrażają dzikim zapylaczom, zagrażając zaopatrzeniu ludzi w zdrową żywność.Spadek populacji zapylaczy ma wpływ nie tylko na przyrodę, ale i na nasze zdrowie. Fot. kostasgr/ShutterstockSpadek populacji zapylaczy ma wpływ nie tylko na przyrodę, ale i na nasze zdrowie. Fot. kostasgr/Shutterstock

Badania prowadzone przez Harvard T.H. Chan School of Public Health szacuje, że nieodpowiednie zapylanie doprowadziło do spadku o 3-5% produkcji owoców, warzyw i orzechów.

Ta strata i wynikające z niej komplikacje zdrowotne, powoduje wzrost liczby chorób, takich jak zawał serca, udar, cukrzyca i niektóre nowotwory. Co więcej mogła doprowadzić do około 427 000 dodatkowych zgonów.
Samuel Myers, naukowiec w szkolnym Departamencie Zdrowia Środowiskowego i główny autor badania, powiedział, że „brakującym elementem w dyskusji na temat różnorodności biologicznej był brak bezpośrednich powiązań ze zdrowiem ludzkim. Badania te dowodzą, że utrata owadów zapylających już wpływa na zdrowie w skali z innymi globalnymi czynnikami ryzyka dla zdrowia, takimi jak rak prostaty lub zaburzenia związane z używaniem substancji”.

Autorzy badania z Harvardu twierdzą, że owady zapylające zwiększają plony trzech czwartych odmian roślin uprawnych i są „niezbędne do uprawy zdrowej żywności, takiej jak owoce, warzywa i orzechy”.

Naukowcy wykorzystali ramy modelowe, które obejmowały dowody empiryczne z sieci setek gospodarstw eksperymentalnych w Azji, Afryce, Europie i Ameryce Łacińskiej, które analizowały luki dla najważniejszych upraw zależnych od zapylaczy, aby pokazać, na ile utrata plonów była spowodowana niewystarczającym zapylaniem. Następnie wykorzystali globalny model ryzyka i chorób, aby oszacować wpływ zmian zapylania na zdrowie i śmiertelność w poszczególnych krajach. Ponadto obliczyli utratę wartości ekonomicznej spowodowaną utratą zapylania w trzech krajach objętych analizą. Wyniki pokazały, że zmniejszenie produkcji żywności koncentruje się w krajach o niższych dochodach, ale obciążenie zdrowotne było większe w krajach o średnich i wyższych dochodach, gdzie wskaźniki chorób niezakaźnych są wyższe. Rozkład geograficzny był dość nietypowy, ponieważ generalnie skutki zdrowotne globalnych zmian środowiskowych koncentrują się wśród najbiedniejszych populacji w regionach takich jak Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska. W tym przypadku największe obciążenie dotyczyło krajów o średnich dochodach i dużej populacji — Chiny, Indie, Indonezja i Rosja.

Analiza wykazała również, że kraje o niższych dochodach straciły znaczne dochody z rolnictwa z powodu niewystarczającego zapylania i niższych plonów: potencjalnie 10-30% całkowitej wartości rolnej.

„Wyniki mogą wydawać się zaskakujące, ale odzwierciedlają złożoną dynamikę czynników stojących za systemami żywnościowymi i populacjami ludzkimi na całym świecie. Tylko dzięki tego rodzaju interdyscyplinarnemu modelowaniu możemy lepiej określić skalę i wpływ problemu” – powiedział współautor Timothy Sulser, starszy naukowiec z Międzynarodowego Instytutu Badań nad Polityką Żywnościową.

Strategie ochrony dzikich owadów zapylających to nie tylko kwestia środowiskowa, ale także zdrowotna i ekonomiczna. „To badanie pokazuje, że robienie zbyt mało, aby pomóc zapylaczom nie tylko szkodzi przyrodzie, ale także naszemu zdrowiu” – powiedział autor badania i naukowiec z Departamentu Zdrowia Środowiskowego, Matthew Smith. 

Badanie zostało opublikowane 14 grudnia 2022 r. w Environmental Health Perspectives.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

“Pollinator deficits, food consumption, and consequences for human health: a modeling study,” Matthew R. Smith, Nathaniel D. Mueller, Marco Springmann, Timothy B. Sulser, Lucas A. Garibaldi, James Gerber, Keith Wiebe, Samuel S. Myers, Environmental Health Perspectives, Dec. 14, 2022, doi: 10.1289/EHP10947

Ocena (5.0) Oceń: