Wtorek 10.09.2019

Musimy zainwestować 1,8 bln USD, aby przystosować się do zmian klimatu

Świat musi zainwestować 1,8 bilionów amerykańskich dolarów do 2030 roku, by przygotować się na skutki globalnego ocieplenia. Pieniądze przeznaczone na alerty pogodowe, infrastrukturę, modernizację rolnictwa, ochronę lasów namorzynowych i gospodarkę wodną ‒ mogą przynieść korzyści finansowe w wysokości ponad 7 bilionów dolarów.fot. shutterstockfot. shutterstock

Analiza została przeprowadzona przez Global Commission on Adaptation - grupę 34 liderów w polityce, biznesie i nauce.

Komisja, kierowana przez byłego sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona, dyrektora Banku Światowego Kristalinę Georgievę i współzałożyciela Microsoftu Billa Gatesa, twierdzi, że moralnym obowiązkiem bogatszych krajów jest inwestowanie w środki dostosowawcze, które przyniosą korzyści całemu światu. Te pieniądze pozwolą uczynić świat bardziej „odpornym na zmiany klimatu”.
Zgodnie z raportem, należy włączyć temat adaptacji do zmian klimatu do agendy politycznej na całym świecie. Aby to zrobić, trzeba konkretnych rozwiązań. Mówi się, że w ciągu następnej dekady świat powinien zainwestować w pięć rzeczy:
  • Systemy ostrzegania ‒ w szczególności dla społeczności wyspiarskich i przybrzeżnych. Wczesne systemy ostrzeżenia o ekstremalnych zjawiskach pogodowych mogą uratować życie. Na przykład lepsze monitorowanie pogody i prosta aplikacja dla społeczności rybackich na Wyspach Cooka pozwala im planować połowy zgodnie z warunkami pogodowymi.
  • Infrastruktura: budowanie lepszych dróg, budynków i mostów w celu dostosowania do zmieniającego się klimatu. Jeden z projektów w Nowym Jorku zakłada pomalowanie dachów na biało – ta strategia pozwala odbijać ciepło od budynków w upalne dni.
  • Rolnictwo na terenach nękanych przez suszę: pomoc rolnikom w przejściu na bardziej odporne na suszę odmiany warzyw, owoców i zbóż, może chronić źródła utrzymania i zapobiegać głodowi.
  • Ochrona lasów namorzynowych: podwodne lasy namorzynowe chronią około 18 milionów ludzi przed powodziami. Niestety co najmniej jedna trzecia powierzchni lasów namorzynowych została wykorzeniona w celach turystycznych lub akwakultury. Projekty odbudowy pomógłby chronić wrażliwe społeczności przed sztormami i zwiększyć wydajność rybołówstwa.
  • Woda: ochrona zasobów wodnych i inwestowanie w programy zapobiegające jej marnowaniu wody.

Każda z tych inwestycji, jak twierdzi komisja, przyczyniłaby się do tego, co nazywamy „potrójną dywidendą” - unikanie przyszłych strat, generowanie zysków ekonomicznych dzięki innowacjom i generowanie korzyści społecznych i środowiskowych. Mówiąc prościej, wydatki w wysokości ponad 1,8 bilionów dolarów w pięciu kluczowych obszarach w ciągu następnej dekady nie tylko pomogłyby w złagodzeniu skutków globalnego ocieplenia, ale mogłyby wygenerować ponad 7 bilionów dolarów zysku.

Komentując założenia raportu, ONZ Ban Ki-moon powiedział, że zmiany klimatu „nie respektują granic. To problem globalny, który może być rozwiązany dzięki międzynarodowej współpracy. Staje się coraz bardziej jasne, że w wielu częściach świata nasz klimat już się zmienił i musimy się z do tego dostosować. Rządy i firmy muszą radykalnie przemyśleć sposób, w jaki podejmują decyzje” ‒ powiedział Ban Ki-moon. „Jeśli nie podejmiemy działań teraz, zmiany klimatyczne zwiększą globalną przepaść między tymi, którzy mają i tymi, którzy nie mają.”
Raport wzywa do „rewolucji w rozumieniu, planowaniu i finansowaniu. Trzeba dopilnować, aby wpływ na klimat, ryzyko i rozwiązania były uwzględniane przy podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach”. Kolejnym przedsięwzięciem będzie przekształcenie treści raportu w działanie. Na szczycie klimatycznym ONZ we wrześniu br. zostaną przedstawione dalsze informacje na temat planów adaptacyjnych.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://www.bbc.com/news/science-environment-49635546”; data dostępu: 2019-09-10
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy