Środa 18.05.2022

Naukowcy ostrzegają, że zanieczyszczenia środowiska odpowiedzialne są za co szósty zgon na świecie

Toksyczne powietrze, woda i gleba stanowią „egzystencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i planety”. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba zgonów spowodowanych spalaniem paliw kopalnych i zatruciem ołowiem wzrosła o 66 procent.fot. shutterstockfot. shutterstock

W 2015 r. 1 na 6 zgonów na świecie wynikał z niskiej jakości powietrza, zanieczyszczonej wody i toksycznych zanieczyszczeń chemicznych. Ta dramatyczna liczba – 9 milionów ludzi każdego roku – nie słabnie, a zanieczyszczenia zabijając więcej ludzi niż wojna, terroryzm, wypadki na drogach, malaria, narkotyki i alkohol.

Nowe odkrycia, opublikowane we wtorek przez czasopismo Lancet Planetary Health, pokazują, że zanieczyszczenie nadal jest największym na świecie zagrożeniem dla zdrowia w zakresie chorób i przedwczesnych zgonów, a ponad 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach.

Richard Fuller, główny autor raportu, powiedział w jednym z wywiadów, że „brak uwagi” wyjaśnia, dlaczego ta ponura historia trwa. „Nie ma zbytniego oburzenia wokół zanieczyszczenia… chociaż wyraźnie 9 milionów ludzi umierających rocznie to ogromny problem” – powiedział.

Analiza, w której wykorzystano dane z 2019 r. z Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors, wykazała, że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za zdecydowaną większość przedwczesnych zgonów, wynoszącą 6,7 mln. Zanieczyszczenie wody spowodowało 1,4 miliona zgonów, a zatrucie ołowiem pochłonęło blisko milion istnień ludzkich. Raport jest aktualizacją podobnej analizy przeprowadzonej przez Fullera i jego współpracowników w 2015 r..

Chociaż całkowita liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem nie zmieniła się w ciągu ostatnich pięciu lat, zmieniły się źródła zanieczyszczeń, które przyczyniają się do tych zgonów. W przeszłości większość zgonów wynikała z zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i w gospodarstwach domowych, spowodowanego drobnymi cząstkami sadzy uwalnianymi z pieców spalających na drewno lub obornik. Zanieczyszczona woda i nieoczyszczone ścieki również pochłonęły ponad milion istnień ludzkich.

Autorzy raportu wskazują, iż ograniczenie zanieczyszczenia powietrza z paliw kopalnych uratowałoby 50 000 istnień ludzkich rocznie. Analizy zwracają uwagę, że to źródło zanieczyszczenia zmniejszyło się w ostatnich latach, ponieważ wiele gospodarstw domowych w Chinach i Indiach przestawiło się na gaz do gotowania.

Ale to jedyna dobra wiadomość w raporcie. Zamiast tych tradycyjnych zanieczyszczeń, spalanie paliw kopalnych, użytkowanie samochodów i toksyczne zanieczyszczenia chemiczne stanowią obecnie większe zagrożenie dla zdrowia w krajach rozwijających się.
Fuller i jego koledzy odkryli, że liczba zgonów z „nowoczesnych” źródeł zanieczyszczeń wzrosła o 7 procent od 2015 do 2019 roku. Od 2000 roku liczba ta wzrosła o 66 procent.

Zgony mają również negatywny wpływ na produkt krajowy brutto (PKB) danego kraju. Na przykład w Azji Południowej same zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza spowodowały utratę 10,3 procent PKB w 2019 r. Na całym świecie zgony związane z zanieczyszczeniem powietrza zmniejszyły produkcję gospodarczą o 6,1 procent.

Wielkim problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza prowadzącym do strat ekonomicznych jest po prostu utrata siły roboczej. „Jeśli masz ludzi, którzy zapadają na którykolwiek z tych stanów chorobowych, niezależnie od tego, czy pogarszają się ataki astmy, czy zawał serca związany z zanieczyszczeniem powietrza, masz zmniejszoną siłę roboczą”.

Tymczasem Stany Zjednoczone i niektóre kraje europejskie zmniejszyły swoje straty gospodarcze związane ze zgonami związanymi z zanieczyszczeniem, instalując kontrolę zanieczyszczeń i przenosząc część swojej produkcji przemysłowej do biedniejszych krajów.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Guardian, Damian Carrington ; “Pollution responsible for one in six deaths across planet, scientists warn”; theguardian.com; 2022-05-18
Ocena (3.9) Oceń: