Czwartek 08.09.2022

Od września wyższe kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie

Od września weszły w życie bardziej dotkliwe niż dotychczas kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie. Mandaty zaczynają się od 500 zł. Wyżej karane będzie m. in. zaśmiecanie miejsc publicznych, lasu czy wypalanie traw.



Fot. GladkovPhoto/ShutterstockFot. GladkovPhoto/Shutterstock

Wylewanie ścieków, zaśmiecanie lasów czy wypalanie traw. Wykrywalność sprawców jest niska a orzekane kary niewystarczająco odstraszają.  Dostrzegają to też rządzący. Od 01.09.2022 w życie wchodzą bardziej dotkliwe niż dotychczas kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie.
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej zakłada, że za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, zbieranie, przetwarzanie albo transport odpadów lub substancji zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka i środowiska grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat). Podwyższona została też stawka kary grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych.„W drodze mandatu za zaśmiecanie lasów czy parków proponujemy karę do 5 tys. zł” – mówi Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Co się jeszcze zmienia?
  • Od 10 000 do nawet 10 000 000 nawiązki za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku
  • Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości co najmniej 1000 zł (zamiast aresztu albo grzywny bez limitu) za składowanie odpadów w lesie
  • Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (zamiast do lat 2) za niszczenie roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk na terenach objętych ochroną.
  • Za skarżenie wody, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt lub roślin kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat)
  • kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (zamiast od 6 miesięcy do lat 8) za przestępstwa przeciw środowisku powodujące zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi.
  • Nowy przepis - kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł (a nie na ogólnych zasadach od 20 do 5000 zł) za usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów.
  • Nowy przepis - kara pieniężna od 10 000 do 5 000 000 zł dla podmiotu zbiorowego za przestępstwo przeciwko środowisku.

Wiceminister Ozdoba poinformował, że proponowane zmiany są reakcją na historyczne zaniedbania w zakresie realnej walki z przestępcami środowiskowymi. "Praktyka stosowania dotychczasowych przepisów pokazuje, iż obecne sankcje karne są niewystarczające i nie powstrzymują sprawców przed popełnianiem przestępstw przeciwko środowisku" – dodał.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska; “Wiceminister Ozdoba: Zwiększamy kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku”; data dostępu: 2022-09-05
  2. WWF Polska ; “Wyższe kary za przestępstwa na przyrodzie”; data dostępu: 2022-09-08
Ocena (2.0) Oceń: