Piątek 26.05.2023

Prawie połowa gatunków zwierząt na Ziemi wymiera… A wszystko przez ludzi

Globalna utrata dzikich zwierząt jest „znacznie bardziej niepokojąca” niż wcześniej sądzono. W badaniu obejmującym ponad 71 000 gatunków zwierząt naukowcy odkryli, że prawie połowa z nich doświadcza gwałtownego spadku populacji.Fot. EditingMaster/ShutterstockFot. EditingMaster/Shutterstock
Badania, które zostały opublikowane w czasopiśmie Biological Reviews, prowadzili doktorantka Catherine Finn i dr Daniel Pincheira-Donoso ze Szkoły Nauk Biologicznych w QUB oraz dr Florencia Grattarola z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze.

Analiza różni się od Czerwonej Listy IUCN, która wykazała, że 28% z ponad 150 000 badanych gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Naukowcy z badania Queens zastosowali inną metodę, badając trendy populacyjne i stwierdzili, że skala kryzysu wymierania jest znacznie poważniejsza niż pokazują to tradycyjne pomiary.
„Prawie połowa populacji zwierząt na Ziemi, dla których dostępne są oceny, obecnie jest w trendzie spadkowym” – powiedziała w oświadczeniu Catherine Finn, główna autorka badania. „Co gorsza, wiele gatunków zwierząt, które uważa się za niezagrożone wyginięciem, w rzeczywistości są na skraju wymarcia”.

Stwierdzono, że kolejne 49% gatunków ma stabilne populacje, podczas gdy tylko 3% odnotowuje wzrost.

Chociaż utrata różnorodności biologicznej jest znanym problemem na całym świecie, budzącym nawet obawy, że Ziemia doświadcza obecnie szóstego masowego wymierania, autorzy badania zauważyli, że problem jest jeszcze gorszy niż wcześniej sądzono. Co więcej, w przeciwieństwie do poprzednich masowych wymierań, „to obecne wymieranie jest pierwszym bezpośrednio wywołanym przez jeden gatunek – ludzi” – napisali autorzy.

Według World Wildlife Fund działalność człowieka, w tym użytkowanie gruntów, wody i energii, powoduje spadek różnorodności biologicznej. Samo rolnictwo jest odpowiedzialne za 90% wylesiania i 70% zużycia słodkiej wody na całym świecie. Emisje gazów cieplarnianych i zmiana klimatu dodatkowo zagrażają gatunkom i ekosystemom.

To normalne, że gatunki ewoluują i z czasem wymierają – 98% wszystkich gatunków, które kiedykolwiek żyły, wymarło. Jednak według Muzeum Historii Naturalnej wymieranie gatunków następuje obecnie od 100 do 1000 razy szybciej, niż mogliby się spodziewać naukowcy.

„Nowa analiza daje wyraźniejszy obraz rzeczywistego zakresu globalnej erozji różnorodności biologicznej, którego nie może zapewnić tradycyjne podejście” — powiedział Daniel Pincheira-Donoso, główny badacz projektu i starszy wykładowca biologii ewolucyjnej w Queen's Uniwersytet w Belfaście. „Nasza praca jest drastycznym ostrzeżeniem o obecnej skali tego kryzysu, który ma już niszczycielski wpływ na stabilność przyrody jako całości oraz na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi”.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

"Nearly Half of Earth’s Animal Species Are in Decline, Study Finds"; Paige Bennett; https://www.ecowatch.com/animals-biodiversity-loss.html; data dostępu: 26-05-2023

Ocena (3.7) Oceń: