Piątek 27.09.2013

Raport klimatyczny IPCC: to ludzie odpowiadają za globalne ocieplenie

M. Justin Wilkinson, Jacobs/ESCG at NASA-JSC.M. Justin Wilkinson, Jacobs/ESCG at NASA-JSC.

Wszelkie znaki na ziemi, niebie, w powietrzu i w oceanach wskazują, że globalne to niezaprzeczalny fakt – wynika z najnowszego raportu klimatycznego IPCC.Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) opublikował pierwszą część Piątego Raportu dotyczącego zmian klimatu, z której wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność człowieka za zmiany klimatu jest bezdyskusyjna.

Naukowcy nie mają wątpliwości

Naukowcy z ONZ od lat twierdzą, że za zmiany odpowiedzialny jest człowiek. W nowym raporcie zostały postawione te same tezy – badacze są w 95 proc. przekonani, że główną przyczyną ocieplającego się od 1950 roku klimatu są ludzie.

Ocieplenie w systemie klimatycznym nie pozostawia wątpliwości i od 1950 roku obserwujemy liczne zmiany które wcześniej nie zdarzały się od dekad, a nawet wieków. W każdym z ostatnich trzech dziesięcioleci obserwowano sukcesywnie wyższą temperaturę na powierzchni planety niż w jakiejkolwiek wcześniejszej dekadzie od 1850 roku – brzmi podsumowanie raportu I Grupy Roboczej IPCC.

– Obserwacje zmian w systemie klimatycznym obejmują analizę niezliczonych, niezależnie występujących ciągów dowodów. Wyniki badań pokazują, że wzrosła temperatura atmosfery i oceanów, zmniejszyły się ilości śniegu i lodu, globalny średni poziom mórz podniósł się, a stężenie gazów cieplarnianych wzrosło – mówi Qin Dahe, wiceprzewodniczący I Grupy Roboczej IPCC.

Jednocześnie naukowcy ostrzegają, że utrzymująca się na obecnym poziomie emisja gazów cieplarnianych spowoduje dalsze
fale upałów będą występować częściej i trwać dłużej. (...) w wilgotnych obszarach spadać będzie jeszcze więcej deszczu, zaś w suchych jeszcze mniej.
ocieplenie i zmiany we wszystkich elementach systemu klimatycznego. O jakie zmiany chodzi? Coraz częstsze fale upałów i powodzie w Europie, dalszy wzrost poziomu mórz i oceanów, które jednocześnie będą ulegać dalszemu szkodliwemu dla życia zakwaszaniu. – przekonują badacze z Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Wszystkie te zjawiska wpłyną m.in. na ceny żywności, co z kolei dotknie najbiedniejszych, wśród których pojawią się  niedobory żywności i wzrost niedożywienie.

„Dalsze emisje gazów cieplarnianych spowodują dalsze ocieplenie i zmiany wszystkich elementów systemu grzewczego. Ograniczenie zmian klimatycznych wymagać będzie znacznych i trwałych redukcji emisji gazów cieplarnianych” – powiedział Thomas Stocker, drugi wiceprzewodniczący I Grupy Roboczej IPCC.

„Zmiana średniej globalnej temperatury na koniec XXI wieku szacowana jest na powyżej 1,5°C w porównaniu z latami 1850-1900 w niemal wszystkich prognozach. Dwie z nich wskazują nawet na wzrost powyżej 2°C” – wskazuje Stocker. – „Należy oczekiwać, że fale upałów będą występować częściej i trwać dłużej. Spodziewamy się, że w miarę wzrostu temperatury planety w wilgotnych obszarach spadać będzie jeszcze więcej deszczu, zaś w suchych jeszcze mniej” – dodaje.

„Zmiany klimatu to także rosnące zagrożenie dla zdrowia. Jesteśmy świadkami wzrostu zachorowań na astmę, alergie, choroby przenoszone drogą wodną czy choroby zakaźne. Grozi nam globalny kryzys żywnościowy. Mamy moralny obowiązek podjęcia działań na rzecz środowiska, nie tylko dla naszego pokolenia, ale dla przyszłych pokoleń” – powiedział Timothy Wirth, wiceprzewodniczący Fundacji Narodów Zjednoczonych

Z kolei John Kerry, Sekretarz Stanu USA, przekonywał, że „to kolejny wake up call: Ci, którzy zaprzeczają nauce lub wybierają wymówki zamiast działania, igrają z ogniem”.

Czy można temu zapobiec? Naukowcy przekonują, że Unia Europejska powinna pilnie zwiększyć cel redukcyjny do 40 proc. do roku 2030 i ustalić dwa dodatkowe wiążące cele: dla energii odnawialnej i oszczędności energii.

Poprzedni taki raport opublikowano sześć lat temu. W opracowaniu z 2007 roku naukowcy byli w 90 proc. pewni, że to człowiek stoi za globalnym ociepleniem, co było ogromnym skokiem w porównaniu z raportem IPCC z 2001 roku, kiedy to przekonanie kształtowało się na poziomie 66 proc.

IPCC został założony w 1988 przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz UNEP. Jego zadaniem jest ocena zagrożeń, związanych z wpływem człowieka na klimat. W 2007 roku IPCC oraz były wiceprezydent USA Al Gore zostali laureatami Pokojowej Nagrody Nobla za działalność, mającą przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.
Ekologia.pl, źródło: BBC News

Moim zdaniem
Zgadzasz się z wnioskami raportu IPCC?
Ocena (3.8) Oceń:
Pasaż zakupowy