Piątek 05.07.2019

Sadzenie drzew może być najlepszym sposobem walki ze zmianami klimatu

Zapomnij o skomplikowanych i drogich technologiach. Nowe badania sugerują, że prosty akt sadzenia drzew jest zdecydowanie najlepszym i najtańszym sposobem walki z kryzysem klimatycznym ‒ przekonują naukowcy.fot. shutterstockfot. shutterstock

Zdolność drzew do wchłaniania dwutlenku węgla od dawna czyni z nich cenną broń w walce z rosnącymi temperaturami. Nowe badania szacują, że światowy program sadzenia mógłby usunąć dwie trzecie wszystkich emisji, które zostały wpompowane do atmosfery w wyniku działalności człowieka.
Szwajcarscy naukowcy z ETH-Zurich w Szwajcarii przeanalizowali prawie 80 000 zdjęć satelitarnych i zidentyfikowali 900 milionów hektarów niewykorzystanych gruntów, które można ponownie zalesić - to mniej więcej obszar wielkość Australii i Nowej Zelandii łącznie.

Miliardy nowych drzew będą w stanie pochłonąć około 205 gigaton dwutlenku węgla. To jedna czwarta całkowitej ilości CO2 w powietrzu.

„Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że renowacja lasów jest najlepszym dostępnym obecnie rozwiązaniem w zakresie zmian klimatycznych i dostarcza twardych dowodów uzasadniających inwestycje” ‒ powiedział prof. Tom Crowther, jeden z autorów badania.

„Jeśli będziemy działać teraz, może to obniżyć poziom dwutlenku węgla w atmosferze nawet o 25 procent, do poziomu ostatnio widzianego prawie sto lat temu” ‒ dodaje.

Naukowcy identyfikują sześć krajów, w których może nastąpić większość renowacji lasów: Rosja (151 mln hektarów), USA (103 mln hektarów), Kanada (78 mln hektarów), Australia (58 mln hektarów, Brazylia (50 mln hektarów) i Chiny (40 mln hektarów).

Badacze zwracają uwagę, że takie działanie należy podjąć jak najszybciej. Wraz z upływem czasu, kiedy klimat się ociepla, zmniejsza się powierzchnia już istniejących lasów i spada ilość gruntów, nadających się do zalesienia.  

„Bardzo ważne jest, abyśmy chronili istniejące obecnie lasy, dążyli do innych rozwiązań klimatycznych i nadal wycofywali paliwa kopalne z naszych gospodarek” ‒ dodaje Tom Crowther.

Drzewa ‒ jak i wszystkie rośliny ‒ dzięki procesowi fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla (CO2) z powietrza, wody z ziemi. W procesie przekształcania go w drewno uwalniają tlen do powietrza. Oprócz wychwytywania CO2 drzewa pomagają również w wychwytywaniu znacznych ilości węgla przez glebę. Większa ilość drzew, to także większa różnorodność biologiczną, lepsza jakość wody i gleby.
Ekologia.pl (JS)
 
Bibliografia

  1. “https://www.bbc.com/news/science-environment-48870920”; data dostępu: 2019-07-05
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy