Piątek 03.02.2023

Sadzenie większej liczby drzew w miastach uratuje tysiące istnień ludzkich – twierdzą naukowcy

Sadzenie większej liczby drzew na obszarach miejskich może zmniejszyć liczbę zgonów bezpośrednio związanych z upałami i falami upałów o jedną trzecią – czytamy na łamach The Lancet.fot. Goami/Shutterstockfot. Goami/Shutterstock

Z 6700 przedwczesnych zgonów przypisywanych wyższym temperaturom w 93 europejskich miastach w 2015 roku jednej trzeciej można było zapobiec – przekonują badacze.

„Badanie jest pierwszym, które przewiduje liczbę przedwczesnych zgonów z powodu wyższych temperatur w miastach, którym można by zapobiec dzięki dodatkowemu zalesieniu, powiedziała główna autorka Tamara Iungman, badaczka z Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal).
„Wiemy już, że wysokie temperatury w środowisku miejskim wiążą się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak niewydolność krążeniowo-oddechowa, hospitalizacja i przedwczesna śmierć” – dodała.

„Naszym celem jest informowanie lokalnych polityków i decydentów o korzyściach płynących ze strategicznej integracji zielonej infrastruktury z planowaniem urbanistycznym w celu promowania bardziej zrównoważonych, odpornych i zdrowych środowisk miejskich”.

W miastach są zdecydowanie wyższe temperatury niż na otaczających je przedmieściach czy terenach wiejskich. Wiąże się to ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, której występowanie jest spowodowane brakiem roślinności, spalinami z systemów klimatyzacji, wszechobecnym asfaltem oraz materiałami budowlanymi, które pochłaniają i zatrzymują ciepło.

Problem upałów na terenach miejskich będzie się nasilał. „Europa doświadcza coraz bardziej ekstremalnych wahań temperatury spowodowanych zmianami klimatycznymi” – powiedziała Lungman.

Naukowcy oszacowali wskaźniki śmiertelności osób w wieku powyżej 20 lat w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r., co odpowiada łącznie 57 milionom mieszkańców. Dane te zostały przeanalizowane w odniesieniu do średnich dziennych temperatur w mieście w dwóch scenariuszach modelowania. W pierwszym porównano temperaturę miasta z miejskimi wyspami ciepła i bez nich. Druga symulacja dotyczyła obniżenia temperatury, jeśli zadrzewienie zostało zwiększone do 30 procent.

Latem 2015 roku temperatura w miastach była średnio o 1,5 stopnia Celsjusza wyższa niż na okolicznych terenach wiejskich. We wszystkich miastach 75 procent całej populacji żyło na obszarach o co najmniej jednym stopniu cieplejszych, a 20 procent doświadczyło temperatur co najmniej o dwa stopnie wyższych. Ogólnie rzecz biorąc, miasta o najwyższych wskaźnikach śmiertelności związanej z temperaturą znajdowały się w południowej i wschodniej Europie.

„To ważny element badań” – skomentował Laurence Wainwright, wykładowca w Smith School of Enterprise and the Environment na Uniwersytecie Oksfordzkim. „Sadzenie drzew w miastach – na odpowiednią skalę, we właściwych miejscach i pod pewnymi innymi warunkami – prawdopodobnie prowadzi do skromnego, ale rzeczywistego zmniejszenia liczby zgonów związanych z upałami na wielu obszarach miejskich”.

Wcześniejsze badania wykazały, że tereny zielone mogą mieć dodatkowe korzyści zdrowotne, takie jak ograniczenie chorób układu krążenia, demencji i złego stanu zdrowia psychicznego, a także poprawa funkcji poznawczych dzieci i osób starszych.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. Iungman T, Cirach M, Marando F., Pereira-Barboza E., Khomenko S., Masselot P., Quijal-Zamorano M., Mueller N., Gasparrini A., Urquiza J., Heri M., Thondoo M., Nieuwenhuijsen M.; “Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. /S0140-6736(22)02585-5”; data dostępu:
Ocena (3.7) Oceń: