Wtorek 08.09.2020

Ssaki wymierają i to my za to odpowiadamy!

Naukowcy obliczyli, ile ssaków może zginąć w tym stuleciu, opierając się na skamieniałych dowodach wymierania w przeszłości. Ich przewidywania sugerują, że co najmniej 550 gatunków zwierząt pójdzie w ślady mamuta i kota szablozębnego.Mamuty zostały wytępione przez człowieka. Źródło: shutterstockMamuty zostały wytępione przez człowieka. Źródło: shutterstock

Badacze alarmują, że z każdym „zaginionym gatunkiem” tracimy część naturalnej historii Ziemi.

Nowe badania, opublikowane w czasopiśmie Science Advances, sugerują, że to ludzie są całkowicie odpowiedzialni za wymieranie ssaków w ostatnich dziesięcioleciach.
Odkrycie różni się od poglądów innych naukowców, którzy uważają, że główne zmiany klimatyczne związane z cyklami epoki lodowcowej były główną siłą napędową prehistorycznego wymierania ssaków.

„Zasadniczo nie znajdujemy dowodów na wymieranie z powodu klimatu w ciągu ostatnich 126 000 lat” ‒ powiedział współautor badania, Daniele Silvestro. „Zamiast tego odkryliśmy, że wpływ człowieka wyjaśnia 96 procent wszystkich wymierań ssaków w tym czasie”.

Silvestro dodał: „Jednak obecne zmiany klimatu spowodowane przez człowieka jest nowym zjawiskiem o różnej presji, a wraz z fragmentacją siedlisk czy kłusownictwem stanowi duże zagrożenie dla wielu gatunków”.

W badaniu przeanalizowano 351 ssaków, które wyginęły od początku późnego plejstocenu, w tym mamuty, koty szablozębne i olbrzymie leniwce naziemne.

Naukowcy odkryli, że wskaźniki wymierania w Australii, Ameryce Północnej i na Madagaskarze drastycznie wzrosły po przybyciu ludzi.

Odkryli również, że poprzednie wymierania nie następowały w sposób ciągły i w stałym tempie, tylko epizodycznie.

Pomimo tego „niepokojącego” scenariusza, moglibyśmy uratować setki, jeśli nie tysiące gatunków dzięki bardziej ukierunkowanym i skutecznym strategiom ochrony środowiska” ‒  powiedział Tobias Andermann z Globalnego Centrum Różnorodności Biologicznej w Göteborgu i Uniwersytetu w Göteborgu.

„Ale aby to osiągnąć, musimy zwiększyć naszą zbiorową świadomość na temat zbliżającej się eskalacji kryzysu różnorodności biologicznej i podjąć działania w celu zwalczania tego globalnego stanu wyjątkowego. Czas nagli. Wraz z każdym utraconym gatunkiem nieodwracalnie tracimy wyjątkową część naturalnej historii Ziemi.”

W zeszłym roku międzyrządowy panel naukowców stwierdził, że milion gatunków zwierząt i roślin jest teraz zagrożonych wyginięciem.

Naukowcy ostrzegają, że wkraczamy w szóste masowe wymieranie, a cokolwiek robimy teraz, prawdopodobnie określi przyszłość ludzkości.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://theecologist.org/2020/sep/07/human-activity-drives-96-percent-mammal-extinctions”; data dostępu: 2020-09-08
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy