Poniedziałek 25.11.2019

Stężenia gazów cieplarnianych na rekordowym poziomie

Stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęły nowe maksima w 2018 r.fot. shutterstockfot. shutterstock

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) twierdzi, że wzrost CO2 był nieco powyżej średniego wzrostu odnotowanego w ciągu ostatniej dekady. Poziomy innych gazów cieplarnianych, takich jak metan i podtlenek azotu, również wzrosły o ponadprzeciętne ilości.
Najnowszy raport WMO analizuje stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, a nie tylko emisje. Różnica między nimi polega na tym, że emisje odnoszą się do ilości gazów, które trafiają do atmosfery w wyniku wykorzystania paliw kopalnych, takich jak spalanie węgla i wylesianie.

Stężenia są tym, co pozostało w powietrzu po złożonej serii interakcji między atmosferą, oceanami, lasami i ziemią. Około jedna czwarta wszystkich emisji dwutlenku węgla jest pochłaniana przez morza, a podobna ilość przez ląd i drzewa.

Raport WMO, opublikowany w poniedziałek, wykazał, że średnie globalne stężenie CO2 osiągnęło 407,8 części na milion w 2018 r., w porównaniu z 405,5 ppm w 2017 r. i jest wyższe o 50% niż w 1750 r., zanim rewolucja przemysłowa postawiła na powszechne spalanie węgla, oleju i gazu.

WMO rejestruje również stężenia innych gazów cieplarnianych, w tym metanu i podtlenku azotu. Około 40% metanu emitowanego do powietrza pochodzi ze źródeł naturalnych, takich jak mokradła, a 60% z działalności człowieka, w tym hodowli bydła, uprawy ryżu i wysypisk śmieci.

Metan stanowi obecnie 259% poziomu sprzed epoki przemysłowej, a wzrost odnotowany w ubiegłym roku był wyższy zarówno od poprzedniego rocznego wskaźnika, jak i średniej z ostatnich  10 lat.

Podtlenek azotu jest emitowany ze źródeł naturalnych i antropogenicznych, w tym z oceanów i ze stosowania nawozów w rolnictwie. Według WMO wynosi obecnie 123% poziomów istniejących w 1750 r.

To, co niepokoi naukowców, to ogólny wpływ wszystkich tych rosnących stężeń na ocieplenie. Efekt ten, znany jako całkowite wymuszenie radiacyjne, wzrósł o 43% od 1990 r. I nie wykazuje żadnych oznak wyhamowania.

„Nie ma oznak spowolnienia, a tym bardziej spadku koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, pomimo wszystkich zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu” ‒ powiedział sekretarz generalny WMO Petteri Taalas. „Musimy przełożyć zobowiązania na działanie i zwiększyć ambicje ze względu na przyszły dobrobyt ludzkości”
„Warto przypomnieć, że ostatni raz Ziemia doświadczyła porównywalnego stężenia CO2 trzy do pięciu milionów lat temu. Wtedy temperatura była o 2-3 ° C wyższa, a poziom morza był o 10-20 m wyższy niż obecnie” ‒ dodał Taalas.
Ekologia.pl

Bibliografia

  1. “https://www.bbc.com/news/science-environment-50504131”; data dostępu: 2019-11-25
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy