Czwartek 25.07.2019

Tak, klimat się zmienia i to z winy człowieka!

Tak, klimat zmienił się wcześniej. Jednak skala tych zmian nigdy nie była tak duża. Szybkość i zasięg obecnego globalnego ocieplenia przekracza wszelkie podobne zdarzenia z ostatnich 2000 lat, twierdzą naukowcy.fot. shutterstockfot. shutterstock

Wiele argumentów stosowanych przez sceptyków klimatycznych można bez problemu obalić. Fakt, nasz klimat zmieniał się w przeszłości. Między 1300 a 1850 r. Europa i Ameryka Północna doświadczyły tak zwanej Małej Epoki Lodowcowej. A ok. 800–1300 n.e. miało miejsce średniowieczne optimum klimatyczne – czyli ocieplenie, które objęło swym zasięgiem głównie z rejon północnego Atlantyku.
Wydarzenia te były postrzegane przez niektórych jako dowód na to, że świat ocieplał się i ochładzał wiele razy w ciągu wieków i że ocieplenie obserwowane na świecie od czasu rewolucji przemysłowej jest częścią tego schematu. Trzy nowe prace badawcze opublikowane w Nature and Nature Geoscience podważają ten argument.

Zespoły naukowe zrekonstruowały warunki klimatyczne, które istniały w ciągu ostatnich 2000 lat, wykorzystując 700 pośrednich rejestrów zmian temperatury, analizując słoje długowiecznych drzew, rafy koralowe i osady jeziorne i morskie. Ustalili, że żadne z tych wydarzeń klimatycznych nie miało miejsca w skali globalnej.

„Średniowieczne optimum klimatyczne” przyniosło jedynie znaczny wzrost temperatury na 40% powierzchni Ziemi. Natomiast współczesne ocieplenie wpływa na zdecydowaną większość świata. Stwierdzamy, że najcieplejszy okres ostatnich dwóch tysiącleci nastąpił w XX wieku i objął swym zasięgiem 98 proc. świata” ‒ czytamy w jednym z raportów.

„Daje to mocne dowody na to, że globalne ocieplenie antropogeniczne (wywołane przez człowieka) jest nie tylko niezrównane pod względem bezwzględnych temperatur, ale także niespotykane pod względem spójności przestrzennej w kontekście ostatnich 2000 lat”.

Naukowcy zauważyli, że przed współczesną erą przemysłową najbardziej znaczący wpływ na klimat miały wulkany. Obecny okres, jak twierdzą autorzy badania, znacznie przekracza naturalną zmienność.

„Widzimy z danych instrumentalnych, a także z naszej rekonstrukcji, że w ostatnich latach współczynnik ocieplenia wyraźnie przekracza naturalne współczynniki ocieplenia, które obliczyliśmy. To kolejny punkt widzenia na niezwykłą naturę obecnego ocieplenia” ‒ powiedział dr Raphael Neukom, z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria).„Nie skupiamy się na tym, co powoduje ostatnie ocieplenie, ponieważ zostało to zrobione wiele razy, ale dowody wskazują, że jest to przyczyna antropogeniczna” - powiedział dr Neukom.
Wielu ekspertów twierdzi, że ta nowa praca obala wiele twierdzeń sceptyków klimatycznych.

„Ten dokument powinien ostatecznie powstrzymać negujących zmiany klimatyczne twierdząc, że ostatnio obserwowane spójne globalne ocieplenie jest częścią naturalnego cyklu klimatycznego” ‒ powiedział prof. Mark Maslin z University College London. „Ten artykuł pokazuje naprawdę wyraźną różnicę między regionalnymi i lokalnymi zmianami klimatu w przeszłości, a prawdziwie globalnym efektem antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych”.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. Matt McGrath ; “Climate change: Current warming 'unparalleled' in 2,000 years”; data dostępu: 2019-07-25
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy