Piątek 07.01.2022

Temperatury w miastach gwałtownie rosną. Ratunkiem mogą być drzewa

Połowa światowej populacji żyje na obszarach miejskich. Niestety, z powodu zmian klimatycznych warunki do życia w miastach będą się pogarszać. Według naukowców, w przyszłości, średnia temperatura w miastach na całym świecie może być nawet o 4,5 ° C wyższa niż obecnie. Budowanie zielonej infrastruktury i zwiększanie roślinności miejskiej może być bezpiecznym rozwiązaniem dla miast, które chcą złagodzić rosnące temperatury.fot. shutterstockfot. shutterstock

Połowa światowej populacji żyje na obszarach miejskich, ale miasta stanowią jedynie około 3% globalnej powierzchni lądowej. Wiele uznawanych na całym świecie problemów środowiskowych, takich jak stres cieplny, niedobór wody, zanieczyszczenie powietrza i bezpieczeństwo energetyczne, nasila się na obszarach zabudowanych z powodu wyjątkowego klimatu miejskiego i dużej gęstości zaludnienia. Zjawisko to było w dużej mierze pomijane w poprzednich modelach klimatycznych, które przyjęły bardziej holistyczne podejście do przewidywania wzrostu temperatury.
Dlatego zespół z Illinois University zastosował 26 różnych złożonych modeli klimatycznych w pierwszym tego rodzaju badaniu, aby lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu na obszary miejskie.

Lei Zhao, naukowiec z University of Illinois i główny autor artykułu opublikowanego w Nature Climate Change, mówi, że poprzednie modele klimatyczne nie dostarczały danych specyficznych dla miast. „Prawie wszystkie modele nie mają reprezentacji miejskiej” - powiedział Zhao. „Chociaż miasta zajmują tak mały obszar, to tam ma miejsce wiele skutków globalnego ocieplenia. Dlatego wypełniliśmy tę lukę, udostępniając wielomodelowe prognozy klimatyczne specyficzne dla obszarów miejskich ”.

Naukowcy i urbaniści od dawna wiedzą, że temperatury w miastach są wyższe niż na obszarach wiejskich. Infrastruktura, taka jak ciemny asfalt i betonowe powierzchnie, pochłania więcej promieniowania słonecznego, podczas gdy mniejsze pokrycie drzewami przyczynia się do tak zwanego „efektu miejskiej wyspy ciepła”. Oznacza to, że temperatury w miastach mogą być nawet o 5oC wyższe niż na otaczających je obszarach wiejskich. Jednak Zhao wyjaśnia, że klimat miejski i wiejski różnią się pod wieloma względami. „Miejska wyspa ciepła jest jednym z powodów, dla których sygnał ocieplenia miast różni się od innych krajobrazów” ‒ powiedział Zhao. „Ale to nie tylko temperatura, ale także wilgotność. Wiele miejskich zmiennych klimatycznych różni się od innych krajobrazów ”.

Model przewiduje, że zielona infrastruktura byłaby dobrą inwestycją dla prawie wszystkich miast. Drzewa i roślinność pomagają obniżyć temperaturę, uwalniając do atmosfery wodę, która chłodzi powietrze. Uznano, że ma to ograniczony wpływ w miejscach, które już są wilgotne. Z drugiej strony model przewiduje, że powietrze w większości miast poza wybrzeżem stanie się bardziej suche w następnym stuleciu. Co oznacza, że zwiększony poziom roślinności miejskiej byłby skuteczniejszy w zwalczaniu globalnego ogrzewania.

Zhao ma nadzieję, że dane te pozwolą urbanistom i decydentom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące łagodzenia wzrostu temperatur w ich miastach.
Ekologia.pl (JSz)
Ocena (3.0) Oceń: