Czwartek 04.02.2021

To diety roślinne mogą powstrzymać kryzys bioróżnorodności

Globalny system żywnościowy jest największym motorem niszczenia świata przyrody. Jakie jest rozwiązanie tej dramatycznej sytuacji? Przejście na dietę opartą głównie na roślinach ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania szkód. Rolnictwo jest głównym zagrożeniem dla 86% z 28 000 gatunków, o których wiadomo, że są na skraju wyginięcia ‒  stwierdzono w raporcie Thinktank Chatham House.fot. shutterstockfot. shutterstock

Według raportu niezależnego think tanku Chatham House, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Compassion in World Farming (CiWF) jakiekolwiek dalsze niszczenie siedlisk i świata żywego zagrozi naszej zdolności do utrzymania populacji ludzkich.
Bez zmian w naszym menu utrata różnorodności biologicznej będzie nadal przyspieszać. Główną przyczyną jest błędne koło taniej żywności. Raport skupiał się na trzech rozwiązaniach. Pierwsza to przejście na dietę roślinną, ponieważ zwierzęta hodowlane mają największy wpływ na środowisko. Ponad 80% ziem uprawnych na świecie jest wykorzystywanych do hodowli zwierząt, które dostarczają tylko 18% zjadanych kalorii.

Odwrócenie rosnącego trendu spożycia mięsa usuwa presję na oczyszczanie nowych terenów i dalsze niszczenie siedlisk dla dzikich zwierząt. Uwalnia również istniejące tereny dla drugiego rozwiązania, przywracając rodzime ekosystemy w celu zwiększenia różnorodności biologicznej. Według raportu dostępność ziemi leży również u podstaw trzeciego rozwiązania, które polega na mniej intensywnej i szkodliwej uprawie, ale akceptującej niższe plony. Podano, że plony ekologiczne stanowią średnio około 75% plonów z konwencjonalnej intensywnej uprawy. Według raportu, naprawienie globalnego systemu żywnościowego rozwiązałoby również kryzys klimatyczny. System żywnościowy powoduje około 30% wszystkich emisji gazów cieplarnianych, z czego ponad połowa pochodzi od zwierząt.

Zmiany w produkcji żywności mogą również pomóc w rozwiązaniu problemu złego stanu zdrowia 3 miliardów ludzi, którzy albo jedzą za mało, albo mają nadwagę lub otyłość.

„Politycy wciąż mówią, że moja praca polega na tym, aby żywność była dla ciebie tańsza ”, bez względu na to, jak toksyczna jest ona z punktu widzenia zdrowia planety lub zdrowia ludzkiego” - powiedział prof. Tim Benton z Chatham House. „Musimy przestać argumentować, że musimy dotować system żywnościowy w imię ubogich, a zamiast tego radzić sobie z biednymi, wyciągając ich z tej biedy”.

Susan Gardner, dyrektor działu ekosystemów UNEP, powiedziała, że obecny system żywnościowy jest „mieczem obosiecznym”, dostarczającym taniej żywności, ale nie uwzględniającym ukrytych kosztów dla naszego zdrowia i dla świata przyrody. „Reforma sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy żywność, jest pilnym priorytetem” ‒  powiedziała.

We wtorek w przełomowym przeglądzie prof. Sir Partha Dasgupty stwierdzono, że świat jest narażony na skrajne ryzyko z powodu szybkiego wyczerpywania się bioróżnorodności. W raporcie Chatham House stwierdzono, że świat stracił połowę swoich naturalnych ekosystemów, a średnia wielkość populacji dzikich zwierząt spadła o 68% od 1970 r. Z kolei zwierzęta hodowlane, głównie krowy i świnie, stanowią obecnie 60% wszystkich ssaków, przy czym ludzie stanowią 36%, a inne zwierzęta tylko 4%. W raporcie stwierdzono, że „konwergencja globalnego spożycia żywności wokół diety opartej głównie na roślinach jest najważniejszym elementem”.

Na przykład, przejście z wołowiny na fasolę wśród populacji USA uwolniłoby 42% pół uprawnych do innych zastosowań, takich jak rolnictwo bardziej przyjazne dla przyrody. W innym przykładzie raport mówi, że gdyby pastwiska na całym świecie, które niegdyś były lasem, zostałyby przywrócone do swojego pierwotnego stanu, byłyby w stanie przechować 72 miliardy ton węgla - mniej więcej tyle, ile powstaje podczas 7-letniej emisji z paliw kopalnych.

Nadchodzący rok stwarza potencjalnie wyjątkową okazję do przeprojektowania globalnego systemu żywnościowego, powiedział Benton, z ważnymi szczytami ONZ na temat bioróżnorodności i klimatu, a także pierwszym na świecie szczytem ONZ poświęconym systemom żywnościowym i międzynarodowym szczytem „Nutrition for Growth”.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/food-plant-vegan-un-chatham-house-b1797058.html”; data dostępu: 2021-02-04
  2. “https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/03/plant-based-diets-crucial-to-saving-global-wildlife-says-report”; data dostępu: 2021-02-04
Ocena (3.0) Oceń:
Pasaż zakupowy