Czwartek 13.10.2016

Transport zwierząt - 30 godzin bez jedzenia i wody

www.AWF-TSB.orgwww.AWF-TSB.org

Z Polski wysyłane są transporty bardzo młodych zwierząt, nawet 10-dniowych, które pokonują tysiące kilometrów, a polskie firmy przewozowe często naruszają przepisy – wynika z najnowszego raportu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt. Dlatego organizacje CIWF Polska, Eyes on Animals i TSB/AWF wzywają do skrócenia transportu żywych cieląt i jagniąt do maksymalnie 8 godzin.


W 2015 roku ponad 3 miliony nieodsadzonych cieląt i jagniąt (cielęta młodsze niż dwumiesięczne oraz jagnięta młodsze niż sześciotygodniowe) było transportowanych wewnątrz Unii Europejskiej. Polska jest trzecim największym w Europie eksporterem nieodsadzonych cieląt. Niestety, jak alarmują organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt, przepisy unijne dotyczące transportu żywych zwierząt są systematycznie łamane. Wśród krajów, które nie stosują się do tych regulacji jest także Polska.

Śledztwo przeprowadzone w latach 2014-2016 przez organizacje TSB | AWF przy wsparciu Eyes on Animals (skontrolowano 10 transportów) wykazało wielokrotne naruszanie prawa przez przewoźników.

Także w przypadku trzech skontrolowanych polskich firm transportowych stwierdzono szereg uchybień. Pojazdy do przewozu zwierząt nie były wyposażone w odpowiednie poidła oraz urządzenia do karmienia cieląt i jagniąt, przewoźnicy nie zapewnili pokarmu właściwego dla młodych zwierząt, nie robili odpowiednich przerw (zwierzęta były transportowane dłużej niż pozwalają na to unijne przepisy – nawet 36 godzin), temperatura w pojazdach spadała często poniżej 0 st. C. Poza tym zwierzęta były stłoczone, miały zbyt mało miejsca, a podczas rozładunku zdarzały się przypadki bicia, popychania, kopania i wyciągania zwierząt za uczy czy ogon.


– Takie praktyki podczas transportu to nie tylko naruszanie przepisów UE i rozporządzenia 1/2005, ale są one również niezgodne z Artykułem 13 Traktatu Lizbońskiego, zgodnie z którym wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt, które uznane zostały za czujące istoty, powinny być w pełni respektowane – komentuje Małgorzata Szadkowska, dyrektor CIWF Polska.

W odpowiedzi na raport organizacje prozwierzęce apelują do Ministra Rolnictwa o zwrócenie szczególnej uwagi na transport nieodsadzonych zwierząt pochodzących z Polski. Apelują także o skrócenie maksymalnego czasu transportu takich zwierząt do 8 godzin. Powołują się przy tym na artykuł 3 Rozporządzenia 1/2005, który brzmi: „Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawanie im cierpienia”.
Ekologia.pl

źródło: https://www.ciwf.pl/
Ocena (5.0) Oceń: