Transport żywych zwierząt - wyczerpane zwierzęta ciągnięte za szyje, szarpane za nogi i głodzone

Piątek 28.07.2017
www.ciwf.pl www.ciwf.pl

Wyczerpane zwierzęta ciągnięte za szyje, szarpane za nogi i głodzone. Według najnowszego raportu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt przepisy unijne dotyczące transportu żywych zwierząt są systematycznie łamane. Z Polski wysyłane są transporty bardzo młodych zwierząt, które pokonują 1500 kilometrów. Organizacje CIWF Polska, Eyes on Animals i TSB/AWF wzywają do skrócenia transportu żywych jagniąt do maksymalnie 8 godzin.Każdego roku z Polski do Włoch transportuje się ponad 22.000 tysiące jagniąt. Jagnięta ruszają w podróż, która może trwać nawet 30 godzin i przemierzają blisko 1500 kilometrów.

Wśród nich wiele nieodsadzonych, czyli takich, które powinny jeszcze spożywać mleko matki i nie są przyzwyczajone, ani przystosowane do innego pokarmu. To bardzo młode, nie w pełni samodzielne zwierzęta. Sytuacja nie zmienia się od lat, pomimo zgłaszanych nieprawidłowości.

Śledztwo przeprowadzone w 2017 roku ukazało ogromne cierpienie zwierząt i to, jak władze przymykają oko na wielokrotne naruszanie prawa przez przewoźników.

Jak to wygląda w Polsce? Jagnięta transportowane są na duże odległości z Polski głównie do Włoch. W raporcie stwierdzono, że pojazdy nie były wyposażone w odpowiednie poidła oraz urządzenia do karmienia jagniąt. (np. w środkach transportu znajdowały się poidła, z których nieodsadzone zwierzęta nie potrafią korzystać); przewoźnicy nie zapewnili zwierzętom pokarmu właściwego dla młodych zwierząt. (jagnięta powinny być karmione mlekiem lub jego substytutem). Nie było też obowiązkowych przerw po 9 godzinach podróży, w trakcie których powinny zostać nakarmione i napojone. (spragnione i głodne zwierzęta lizały pręty i ściany pojazdów). Poza tym zwierzęta były transportowane dłużej niż pozwalają na to unijne przepisy. (nawet blisko 30 godzin, podczas gdy maksymalny czas podróży nieodsadzonych zwierząt nie może przekraczać 19 godzin), a przy załadunku w Polsce odnotowano niedozwolone praktyki (podnoszenie zwierząt za szyje i wełnę).

W trakcie śledztwa skontrolowano 3 transporty jagniąt z Polski do Włoch - w każdym przypadku dochodziło do nieprawidłowości. Żaden ze skontrolowanych przewoźników nie posiadał odpowiednich urządzeń do pojenia młodych zwierząt ani właściwego pokarmu dla nieodsadzonych jagniąt – zwierzęta nie były więc karmione. Czas przewozu nie był przestrzegany.

W związku z ponurymi faktami ujawnionymi w śledztwie CIWF Polska apeluje do Ministra Rolnictwa o zwrócenie szczególnej uwagi na transport nieodsadzonych zwierząt pochodzących z Polski oraz ograniczenie maksymalnego czasu transportu takich zwierząt do 8 godzin.

Jak mówi artykuł 3 Rozporządzenia 1/2005: „Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawanie im cierpienia”. Zebrane materiały ewidentnie wskazują, że ta podstawowa zasada jest notorycznie łamana.

Link do filmu ze śledztwa oraz petycji do Ministra Rolnictwa o skrócenie czasu transportu jagniąt do 8 godzin: www.ciwf.pl/jagnieta
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy