Piątek 30.08.2019

Usunięcie awarii w „Czajce” może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy

W wyniku awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka do Wisły trafiają nieczystości. Według ministerstwa środowiska do rzeki wpływa 260 tys. m sześc. ścieków na dobę.fot. shutterstockfot. shutterstock

We wtorek 27 sierpnia 2019 roku doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W związku z tym od środy ścieki są spuszczane do Wisły.
Czy ma to wpływ na jakość wody w rzece? Inspektorzy Ochrony Środowiska na bieżąco monitorują stan wody w Wiśle. Próbka jednorazowa ze strumienia ścieków, pobrana 28 sierpnia o godzinie 12:44, wskazuje na dużą zawartość azotu amonowego – 43,7 mg/l. Dla porównania, próbka wody z Wisły powyżej zrzutu, czyli w miejscu gdzie zanieczyszczenie nie występuje, zawiera mniej niż 1 mg/l azotu amonowego, a próbka wody pobrana za miejscem wypływu ścieków wynosi 29,5 mg/l azotu amonowego ‒ czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska.

Po awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, uruchomił SMS-e ostrzeganie – Alert RCB.

W Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki. Tej treści SMS-a otrzymały dzisiaj osoby przebywające na terenie powiatów: warszawski zachodni, legionowski, nowodworski. Alert został uruchomiony również w kolejnych powiatach położonych wzdłuż Wisły: Płock, płocki, sochaczewski, płoński.

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym został powołany sztab, który na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia i jest w stałym kontakcie z inspektorami sanitarnymi właściwymi terenowo dla dotkniętych województw.

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni "Czajka" Usunięcie awarii może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Ekologia.pl

Bibliografia

  1. “https://www.gov.pl/web/srodowisko/dzialania-resortu-srodowiska-w-zwiazku-awaria-oczyszczalni-sciekow-czajka3”; data dostępu: 2019-08-30
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy