Piątek 22.07.2022

Uwaga na toksyczne pieluchy! Mogą powodować groźne choroby w późniejszym życiu

Organizacje pozarządowe i prawodawcy UE wezwali Komisję Europejską do uregulowania stosowania substancji chemicznych w pieluchach dziecięcych. W 2019 r. francuska agencja bezpieczeństwa (ANSES) ujawniła, że prawie wszystkie europejskie dzieci są narażone na substancje niebezpieczne dla ich zdrowia.Fot. antibydni/ShutterstockFot. antibydni/Shutterstock

Według raportu 90 procent niemowląt jest narażonych na toksyczne pieluchy. Badania przeprowadzone we Francji sugerują, że może to prowadzić do zagrożenia poważnymi chorobami w późniejszym życiu.
„Dzień po dniu, tydzień po tygodniu niezwykle wrażliwe noworodki i małe dzieci mogą być narażone na niektóre z najbardziej toksycznych substancji na naszej planecie. To niewiarygodne, że ta sytuacja jest całkowicie legalna” – powiedziała w komunikacie prasowym Dolores Romano, specjalista ds. polityki chemicznej w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB).

Romano odniosła się do badania przeprowadzonego przez ANSES w styczniu 2019 r., które wykazało, że 90% dzieci było narażonych na „bardzo niebezpieczne” substancje zawarte w pieluchach.

Te szkodliwe dla zdrowia chemikalia narażają dzieci na „potencjalnie bardzo poważne choroby” w ich przyszłym życiu - alarmuje ANSES.

Według Światowej Organizacji Zdrowia dzieci są szczególnie narażone na działanie toksycznych substancji.

W 2020 r. ANSES przeprowadziła identyczne badanie, aby dowiedzieć się, czy niebezpieczne chemikalia zniknęły od 2019 r. i odkryła, że tylko formaldehyd, czynnik rakotwórczy, był nadal obecny w pieluchach, co sugeruje, że marki przynajmniej w jakiś sposób zareagowały.

„Naciski francuskie zmusiły producentów do uporządkowania swoich działań, pokazując, że jest to jak najbardziej możliwe. Ale gdy tylko inspektorzy odejdą, problem może powrócić. Dlatego potrzebne jest prawo” - powiedziała Romano.

Na razie nie ma prawa regulującego stosowanie chemikaliów w pieluchach. Jednak w grudniu 2020 r. ANSES podkreślił potrzebę ustanowienia ram regulacyjnych w UE w celu ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji. „Toksyczne” pieluchy stanowią zagrożenie dla zdrowia 90% dzieci – dlaczego więc UE nie podejmuje działań?

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przyznała, że chemikalia nie powinny znajdować się w pieluchach, ale stwierdziła, że badanie ANSES nie wystarczy, aby udowodnić, że istnieje realne zagrożenie dla dzieci.

ECHA postanawia „bronić interesów gospodarczych branży, zamiast wspierać ograniczenia bezpieczeństwa, które chroniłyby zdrowie małych dzieci” – powiedziała Anja Hazekamp, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). w Parlamencie Europejskim.

Według danych ANSES co minutę w Europie produkowanych jest tysiąc pieluszek. Rynek wart jest 7 miliardów euro rocznie i jest zdominowany przez dwie wiodące marki.

W obliczu bezczynności instytucji europejskich grupa 21 organizacji pozarządowych, w tym EEB, postanowiła napisać do Komisji. W swoim liście wskazują, że konsekwencje dla zdrowia dzieci mogą być „nieodwracalne” i zwracają się do Komisji o zakaz stosowania chemikaliów, odwołując się do „zasady ostrożności” zawartej w traktatach UE, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia.

„Komisja niedawno zobowiązała się chronić dzieci przed zagrożeniami chemicznymi. Powinna poważnie potraktować zagrożenie pieluszkowe, przestać marnować czas i wyeliminować toksyczne pieluchy” – kontynuowała Romano.

„Istnieje zbiór dowodów dokumentujących wpływ chemikaliów na rozwój dzieci. Dlaczego UE tak wolno i niechętnie podejmuje działania w celu ich ochrony?” - zapytała członek ENVI Tilly Metz. „Wzywam Komisję do pilnego rozwiązania tego problemu i ustanowienia wysokich europejskich standardów dotyczących zdrowszych jednorazowych pieluszek” – dodała.

Do 2019 r. agencja ANSES wykryła 38 substancji chemicznych stanowiących „bardzo poważne zagrożenie” dla dzieci. Większość z nich to substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. W sumie ponad 14 milionów dzieci w Europie było narażonych na działanie tych substancji, które mogą powodować raka, „podejrzenie zaburzeń endokrynologicznych” lub „działanie toksyczne na rozrodczość”.
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

  1. “Babies exposed to highly toxic nappies face severe disease threat later in life”; eeb.org; 2022-07-22
Ocena (2.8) Oceń: