Środa 29.08.2018

W 2016 roku smog zabił 19 tys. mieszkańców Polski

W 2016 r. smog pochodzący z niskiej emisji spowodował zgon 19 tys. mieszkańców Polski ‒  wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.pixabay.compixabay.com

To, czym palimy w domach, jest głównym powodem fatalnej jakości powietrza w Polsce. Koszty zdrowotne i finansowe smogu niskiej emisji sięgają w Polsce nawet 30 mld euro rocznie.

„Chcieliśmy policzyć koszty, ile nas kosztuje fatalna jakość powietrza. To nie tylko koszty wewnętrzne, czyli cena paliwa, ale też zewnętrzne, czyli to, co wszyscy płacimy za obniżenie jakości życia, czy koszty zdrowotne. Tego typu szacunki nigdy nie były robione” ‒ powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "

Najnowszy raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii analizuje źródła szkodliwych emisji, szacuje ekspozycję na szkodliwe czynniki, populację narażoną na zanieczyszczenia powietrza. Zawiera też ocenę skutków zdrowotnych ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza.

Najważniejszym wnioskiem jest ocena, że w 2016 roku, na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza, zmarło w Polsce 15 tys. osób na terenach miejskich i niemal 4 tys. na terenach wiejskich. W sumie smog skrócił życie 19 tys. osób o 440 tys. lat. Co daje od 12,8 do 30 mld euro w postaci zewnętrznych skutków zdrowotnych. W przeliczeniu na mieszkańca Polski daje to kwotę 300-800 euro. To np. koszty leczenia, jakie ponosi sam chory i jego rodzina.

Jak podkreślił jeden z recenzentów raportu, prof. Michał Krzyżanowski, pewność otrzymanego rzędu wielkości jest bardzo wysoka. Zauważył jednocześnie, że niektóre koszty, co do których wiadomo, że istnieją, zostały w tych szacunkach pominięte, np. dodatkowe koszty, które ponosi służba zdrowia z powodu zbyt dużych trudności z prawidłowym oszacowaniem.

Minister przypomniała, że obowiązuje już ustawa, która ma wyeliminować z rynku odpady węglowe, a Ministerstwo Energii pracuje nad rozporządzeniem ws. jakości paliw stałych do tej ustawy. Skuteczną walkę z tym zjawiskiem umożliwi także nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowela pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł emisji. Obejmie osoby najbardziej potrzebujące z polskich miast umieszczonych przez Światową Organizację Zdrowia na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.
Ekologia.pl

Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy