WWF: Total nie będzie wiercił w krainie goryli

Czwartek 06.02.2014
W Wirundze żyje czwarta część populacji goryli górskich. © Timothy Geer / WWF-Canon W Wirundze żyje czwarta część populacji goryli górskich. © Timothy Geer / WWF-Canon

Koncern Total nie będzie prowadził poszukiwań ropy naftowej i gazu w Parku Narodowym “Wirunga” – poinformował Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od ubiegłego roku WWF prowadził działania na rzecz powstrzymania poszukiwań ropy i gazu w Wirundze. Niestety z prac poszukiwawczych nie zrezygnował inny koncern, Soco.Wirunga jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na świecie – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – Dlatego zaapelowaliśmy do koncernów wydobywczych, które otrzymały koncesje na poszukiwanie paliw kopalnych na tym obszarze. Na akcję WWF odpowiedział Total, który złożył deklarację, że, mimo posiadanej koncesji, nie będzie prowadził eksploracji w Wirundze. Teraz potwierdził swój zamiar pozostania poza parkiem narodowym w oficjalnym stanowisku przesłanym do UNESCO.

WWF zwraca uwagę, że na obszarze parku narodowego rozpoczęła poszukiwania inna firma wydobywcza − Soco International PLC, która planuje już próby sejsmiczne. Jeżeli dojdzie do eksploatacji odkrytych złóż paliw, zniszczeniu ulegną cenne przyrodniczo siedliska i dojdzie do zanieczyszczenia wód. Na obszar parku wtargną kłusownicy, którym ułatwi zadanie infrastruktura wybudowana w celu uzyskania łatwego dostępu do złóż ropy i gazu. Wraz z nimi przenikną gatunki inwazyjne, które zagrożą ostoi rzadkich gatunków zwierząt, w tym krytycznie zagrożonych wyginięciem goryli górskich. Oprócz przyrody ofiarami koncernu Soco będzie miejscowa ludność, zamieszkująca okolice parku narodowego. Zanieczyszczenie wód zagrozi przetrwaniu lokalnych społeczności utrzymujących się m. in. z rybołówstwa – alarmują ekolodzy.

Mimo, iż pod apelem o wycofanie się Soco z Wirungi podpisało się ponad pół miliona osób o, londyński koncern nie zamierza iść śladami Totalu.Jesteśmy bardzo zaniepokojeni biegiem wypadków w Wirundze, dlatego też złożyliśmy skargę na Soco do OECD, w której wskazujemy, że doszło do poważnego naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska. Domagamy się całkowitego wycofania Soco z Wirungi. – dodaje Średziński.

W czerwcu ubiegłego roku UNESCO zaapelowało o anulowanie koncesji na wydobycie ropy naftowej na terenie Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Obecnie koncesje pokrywają aż 85proc. powierzchni parku, a ich największymi posiadaczami są duże koncerny paliwowe, Total i Soco.

Park Narodowy Wirunga jest najstarszym afrykańskim parkiem narodowym i jednym z pierwszych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Został założony w 1925 roku w celu ochrony unikatowych krajobrazów, siedlisk i niezwykłej różnorodności biologicznej.


WWF jest jedną z największych fundacji zajmujących się ochroną przyrody na całym świecie. W Polsce działa już od ponad 10 lat. Dowiedz się, jak możesz chronić życie na Ziemi. Wejdź na www.wwf.pl.


wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy