Środa 01.03.2017

Od kiedy nie można wyciąć drzewa? Wycinka drzew, a okres lęgowy ptaków

pixabay.compixabay.com

Z dniem 1 marca zaczął się okres lęgowy ptaków i wycinanie drzew w większości przypadków jest niezgodne z prawem. Zakazane jest także „niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”. Nawet na własnej posesji! Na wycięcie drzewa z gniazdami chronionych gatunków trzeba mieć zgodę regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 1 marca rozpoczyna się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. W związku z tym do 16 października pod szczególną ochroną znajdują się więc także drzewa – zarówno te będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania – czytamy na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zakaz dotyczy praktycznie wszystkich gatunków ptaków. Jedynym gatunkiem, którego miejsca gniazdowania nie są chronione przez cały czas, są gołębie miejskie. Ale kiedy w ich gniazdach pojawią się już pisklęta – gniazdo i jego okolica zaczynają być chronione prawem.

Ochrona dotyczy też drzew, na których swoje gniazdo lub siedlisko mają m.in. wiewiórka pospolita, nietoperze: nocek Bechsteina, borowiaczek i borowiec olbrzymi oraz owady: pachnica dębowa, kozioróg dębosz, średzinka, nadobnica alpejska (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi), zgniotek cynobrowy i szkarłatny oraz kozioróg bukowiec.

By wyciąć drzewo, które jest ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków – również na prywatnej posesji – wymagane jest specjalne pozwolenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.

Co się stanie jeżeli właściciel prywatnej posesji wytnie jednak drzewo, na którym znajduje się ptasie gniazdo, bez odpowiedniego zezwolenia?  Wtedy taka osoba popełnia wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. zł oraz aresztem. Karę nakłada sąd na wniosek regionalnej dyrekcji.


Ocena (3.8) Oceń:
Pasaż zakupowy