Wtorek 03.01.2023

Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska

Skończył się rok 2022. W związku z tym w pierwszym kwartale 2023 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Zaniedbanie w tej kwestii może skutkować dotkliwą karą finansową.fot. shutterstockfot. shutterstock

Początek nowego roku, to trudny okres dla wielu przedsiębiorców. Pierwszy kwartał to czas, kiedy trzeba opracować różnego rodzaju dokumenty dotyczące ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.
Najważniejsze terminy sprawozdawcze:
  • w terminie do 28 lutego 2023 r. raporty do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami); sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC))
  • w terminie do 28 lutego 2023 r. sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC);
  • w terminie do  15 marca 2023 r. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy;
  • w terminie do 31 marca 2023 r. przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim.

Wypełnienie wszystkich obowiązków w zakresie ochrony środowiska wiąże się z przygotowywaniem opracowań, raportów, ewidencji, składaniem wniosków i wznoszeniem opłat. Jest to zadanie niełatwe i pracochłonne. A zaniedbania w tych kwestiach wiążą się z dotkliwymi karami finansowymi.PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/


Artykuł sponsorowany
Ocena (3.3) Oceń: