Piątek 02.04.2021

Zła wiadomość dla pszczół: pestycydy są coraz bardziej toksyczne

Nowe badania pokazują, że toksyczny wpływ pestycydów na pszczoły i inne zapylacze podwoił się w ciągu dziesięciu lat, pomimo spadku ilości stosowanych środków ochrony roślin.  fot. shutterstockfot. shutterstock

Współczesne pestycydy mają znacznie mniejszą toksyczność dla ludzi, dzikich ssaków i ptaków i są stosowane w mniejszych ilościach, ale są jeszcze bardziej toksyczne dla bezkręgowców. Badanie pokazuje, że wyższa toksyczność przeważa nad mniejszymi ilościami, co prowadzi do bardziej śmiertelnego ogólnego wpływu na zapylacze i owady wodne, takie jak ważki i jętki.
Naukowcy stwierdzili, że ich praca zaprzecza twierdzeniom, że spadek ilości stosowanych pestycydów zmniejsza ich wpływ na środowisko. Badania pokazują również, że toksyczny wpływ pestycydów stosowanych na uprawy zmodyfikowane genetycznie pozostaje taki sam, jak w uprawach konwencjonalnych, pomimo twierdzeń, że uprawy GM zmniejszyłyby zapotrzebowanie na pestycydy.

Badania opierają się na analizie toksyczności 380 pestycydów stosowanych w USA w latach 1992–2016. Naukowcy stwierdzili, że w wielu regionach świata prawdopodobny jest ten sam trend związany z mniejszymi ilościami, ale większym toksycznym wpływem. Ale dane dotyczące użycia środków ochrony roślin nie są powszechnie dostępne w UE, Ameryce Łacińskiej, Chinach i Rosji.

Pestycydy są jednym z czynników wymienianych przez naukowców wpływających destrukcyjnie na populacje owadów zapylających. Owady odgrywają istotną rolę w ekosystemach, zapylając trzy czwarte upraw, które nas karmią. Naukowcy ostrzegają, że losy ludzi i owadów splatają się ze sobą. „Związki, które są szczególnie toksyczne, zostały zastąpione związkami o mniejszej toksyczności dla kręgowców i to jest rzeczywiście sukces” ‒ powiedział prof. Ralf Schulz z Uniwersytetu w Koblencji i Landau w Niemczech, który kierował badaniami.

„Ale w tym samym czasie pestycydy stały się bardziej specyficzne, a zatem niestety również bardziej toksyczne dla„ organizmów innych niż docelowe ”, takich jak zapylacze i bezkręgowce wodne”.

Schulz powiedział: „Uprawy GM zostały wprowadzone, argumentując, że zmniejszyłyby zależność rolnictwa od chemicznych pestycydów. Nie jest to prawdą, jeśli spojrzeć na poziomy toksyczności ”.

W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Science, wykorzystano dane rządu USA dotyczące stosowania pestycydów i poziomu toksyczności każdej substancji chemicznej, aby uzyskać miarę „całkowitej zastosowanej toksyczności”. Umożliwiło to ocenę zmian zachodzących w czasie. Naukowcy stwierdzili, że samo spojrzenie na ilość zastosowanego pestycydu daje fałszywy obraz, ponieważ niektóre są o kilka rzędów wielkości bardziej toksyczne niż inne. Okazało się, że zastąpienie insektycydów fosforoorganicznych i karbaminianów dziewięciokrotnie zmniejszyło całkowitą toksyczność dla ssaków i ptaków.

„Dla kontrastu, całkowita toksyczność zastosowana w stosunku do bezkręgowców znacznie wzrosła od około 2005 roku” ‒ alarmują badacze, mimo że ilość zastosowanego środka owadobójczego zmniejszyła się o 40%. Stało się tak, ponieważ zamienniki pyretroidów i neonikotynoidów są bardziej toksyczne dla zapylaczy i bezkręgowców wodnych.

Chris Novak, prezes CropLife America, reprezentującego firmy zajmujące się pestycydami, powiedział: „Nasi członkowie nadal wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które mają mniejszy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, ale nasze innowacje muszą spełniać potrzeby dynamicznego systemu rolniczego. Jesteśmy zdecydowani kontynuować współpracę z Agencją Ochrony Środowiska [USA] w celu stosowania najlepszych wyników naukowych, które równoważą ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania pestycydów ”.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://phys.org/news/2021-04-pesticide-toxicity-threatens-bees-marine.html”; data dostępu: 2021-04-02
  2. “https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/01/toxic-impact-of-pesticides-on-bees-has-doubled-study-shows”; data dostępu: 2021-04-02
Ocena (3.8) Oceń:
Pasaż zakupowy