Poniedziałek 07.12.2015

Żubry do odstrzału?

Żubry w rezerwacie pokazowym w Puszczy Białowieskiej. By Ludwig Schneider (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia CommonsŻubry w rezerwacie pokazowym w Puszczy Białowieskiej. By Ludwig Schneider (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

W polskich lasach żyje około 4,5 tys. żubrów. Zdaniem naukowców to dużo za dużo. „Stada, które mamy są już zbyt duże, a miejsca, w których teraz żyją te zwierzęta przestają zaspokajać ich potrzeby” – powiedziała PAP dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. Wanda Olech-Piasecka.„Gdy stada są zbyt duże żubry zaczynają wchodzić w szkodę rolnikom i leśnikom. Ponieważ te zwierzęta nie mają w przyrodzie naturalnych wrogów, więc stada się rozrastają. To niekorzystna sytuacja nie tylko z powodu potencjalnych szkód wyrządzanych przez żubry’ –  podkreśla profesor. Ale nie tylko. Rośnie także ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, np. błękitnego języka, czy gruźlicy.

W ocenie profesor trzeba zwiększyć liczbę wolnożyjących stad z obecnych pięciu (białowieskim, boreckim, knyszyńskim, w Bieszczadach, i w Zachodniopomorskim) do kilkunastu, a jednocześnie zmniejszyć liczebność tych stad tak, by miały one nie po kilkaset sztuk, ale po kilkadziesiąt.

Takiego samego zdania są leśnicy, którzy zwracają uwagę, że sytuację żubrów pogarsza także fakt grodzenia łąk i lasów, czy budowanie domów blisko lasu.

Dlatego badacze szukają nowych miejsc dla żubrów. Prawdopodobnie będą szukać nowych domów we wschodnich dzielnicach Polski – w puszczy Augustowskiej, Rominckiej, czy Piskiej.


Żubry do odstrzału?

Zdaniem prof. Olech Piaseckiej w celu poprawy kondycji stad żubrów należy podjąć odważniejsze decyzje, które wiążą się m. in. z odstrzałem tych zwierząt. Ale o tym może tylko zadecydować minister środowiska.

„Sądzę, że powinniśmy eliminować ze stad zwierzęta, które już zakończyły rozród. Dla samców jest to 12 lat, dla samic 15 lat” –  przyznała profesor, dodając jednocześnie, że nie jest za złagodzeniem procedury odstrzału.

Obecnie odstrzały żubrów w puszczach knyszyńskiej i boreckiej odsprzedawane są myśliwym, głównie zagranicznym - kilka lat temu odstrzał w Puszczy Boreckiej kupił były król Hiszpanii Juan Carlos - a w Parku Białowieskim odstrzałów dokonują pracownicy.

„Pieniądze ze sprzedaży takich odstrzałów byłyby przeznaczane na utrzymanie obecnych stad tak, jak to się dzieje teraz. Wyżywienie kilkudziesięciu żubrów nie jest tanie” – podkreśliła prof. Olech-Piasecka.
Ocena (5.0) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy