Czwartek 30.09.2021

Zwierzęta laboratoryjne będą cierpiały za zamkniętymi drzwiami

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu dot. zwierząt laboratoryjnych. Jeśli ta nowelizacja wejdzie w życie, doświadczenia na zwierzętach zostaną całkowicie utajnione, tym samym odbierając organizacjom pozarządowym możliwości kontroli takich doświadczeń.fot. shutterstockfot. shutterstock

Polska pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy, która ma przyczynić się do jeszcze lepszej ochrony zwierząt doświadczalnych. Jednak, oprócz rekomendowanych przez UE przepisów, rząd planuje wprowadzić zmiany, które budzą sprzeciw opozycji i organizacji prozwierzęcych. Chodzi o dwa zapisy - art. 38a i art. 40 - które zmniejszają ochronę zwierząt laboratoryjnych, poprzez utajnienie eksperymentów i ograniczenie stronie społecznej (np. organizacjom działającym na rzecz praw zwierząt) dostęp do informacji publicznej oraz udziału w postępowaniach administracyjnych.
„Projekt nowelizacji ustawy o zwierzętach laboratoryjnych jest groźny. Ma utajnić eksperymenty na zwierzętach i pozbawić organizacje pozarządowe możliwości kontroli takich doświadczeń. Dlatego złożyłam wniosek o odrzucenie projektu w całości oraz pakiet 24 poprawek”  - napisała na Twitterze Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni.

Dlaczego dostęp do informacji i kontrola nad eksperymentami są tak ważne? „W latach 2016-2019 na 15 postępowań, w których organizacje społeczne brały udział jako strona – w aż 10 przypadkach ich uwagi doprowadziły do wydania negatywnej decyzji dot. przeprowadzenia doświadczenia! To doskonały przykład, jak istotna dla ochrony zwierząt jest działalność organizacji pozarządowych.” – brzmi stanowisko Zielonych.

W Polsce co roku w eksperymentach wykorzystuje się nawet 200 tysięcy zwierząt różnych gatunków. W 2019 roku w polskich laboratoriach 41 813 zwierząt zostało poddanych procedurom dotkliwym, czyli tym najbardziej drastycznym.

Organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt przygotowały już petycję, którą można podpisać na stronie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciw_cakowitemu_utajnianiu_eksperymentow_na_zwierztach
Ekologia.pl (JSz)
Ocena (4.0) Oceń: