Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Środowiska ws. gospodarki odpadami
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Środowiska ws. gospodarki odpadami

Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Środowiska ws. gospodarki odpadami

Polska podpisała w 2001 roku zobowiązania akcesyjne rozdziału „Środowisko”, regulujące zasady gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Mimo tego nie wprowadzono dotąd unijnych zasad organizacyjno-logistycznych do polskiego systemu w tej dziedzinie ochrony środowiska. Aby uniknąć bolesnych konsekwencji dla budżetu i prestiżu państwa z tytułu potencjalnych sankcji finansowych ze strony UE, konieczne jest uporządkowanie zasad gospodarki odpadami – czytamy w stanowisku Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Poważną przeszkodą systemową, jest brak jasnego podziału kompetencji w zakresie gospodarki odpadami pomiędzy resortami. Zdaniem PROS, koordynacja tych działań powinna stanowić domenę Ministra Środowiska.

W przyjętym stanowisku czytamy także, że niezbędne jest wdrożenie do polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi unijnych zasad organizacyjno-logistycznych, bez względu na trudności wywołane zaległościami czasowymi.

Zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim uregulowania form własności odpadów (władztwa nad odpadami), odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mechanizmów sprawnego zarządzania, w tym opłat za usuwanie odpadów, oraz innych rozwiązań związanych z koniecznością osiągnięcia zasad i poziomu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnych z wymaganiami unijnymi.

ekologia.pl
4.7/5 - (19 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments